ISO-certifiering

Schindler Hiss AB är certifierade enligt kvalitets- och miljökraven och innehar ISO 9001 och ISO 14001.

ISO certifiering

Schindler Hiss AB är certifierade enligt kvalitets- och miljökraven och innehar ISO 9001 och ISO 14001.

Schindlers tekniker och montörer är certifierade och har genomgått en avancerad och obligatorisk utbildning på Schindlers egna produkter samt genomgår kontinuerliga kurser i säkerhet och hälsa.

Kontakt

Kvalitets- och miljöansvarig
Kari Hippi
08-622 40 00
kari.hippi@schindler.com