e-verktyg

Våra e-verktyg ger dig en möjlighet att i realtid se statistik och status över dina befintliga hissar.

Schindler Dashboard

Med Schindler Dashboard kan du i realtid se fakta över din hiss. Du får tillgång till all information gällande:

  • Alla servicebesök vi har gjort
  • Antal stopp per år
  • Vilken typ av fel det varit
  • Vilka åtgärder som vidtagits
  • Vem av våra tekniker som varit på plats
  • Vilken nuvarande status hissen har
  • Pushnotiser på utvalda händelser

Kontakt

Schindler Hiss AB
Rinkebyvägen 25
182 15 Danderyd
Tel: 08-622 40 00

Kundtjänst dygnet runt: 020-31 33 33