Vår uppförandekod

Schindler Compliance Program

Schindlers medarbetare och chefer förbinder sig att följa de högsta etiska normerna för professionellt och personligt uppträdande i samspel med kunder, kollegor, affärspartners, konkurrenter och myndigheter.

Kontakt

Code of Conduct
Kari Hippi
08-622 40 00
kari.hippi@schindler.com
 

Code of Conduct

Code of Conduct

1997 infördes Schindlers koncerngemensamma uppförandekod. Denna definierar fem grundprinciper, som är bindande för alla anställda runt om i världen och återfinns i samtliga av våra affärsprocesser. Programmet är aktivt i alla Schindlerföretag över hela världen och stöds av alla nivåer av ledning och styrelse.