Vår uppförandekod

Schindler Compliance Program

Schindlers medarbetare och chefer förbinder sig att följa de högsta etiska normerna för professionellt och personligt uppträdande i samspel med kunder, kollegor, affärspartners, konkurrenter och myndigheter.

Code of Conduct

Code of Conduct

1997 infördes Schindlers koncerngemensamma uppförandekod. Denna definierar fem grundprinciper, som är bindande för alla anställda runt om i världen och återfinns i samtliga av våra affärsprocesser. Programmet är aktivt i alla Schindlerföretag över hela världen och stöds av alla nivåer av ledning och styrelse. 

Kontakt

Code of Conduct
Kari Hippi
08-622 40 00
kari.hippi@schindler.com