Replacement av hissar

Utbyte av hiss

En modernisering försäkrar funktionalitet, komfort, säkerhet och att myndigheternas föreskrifter följs. Schindler erbjuder utbyte av hel hiss (replacement) eller delar av hissen. Två olika lösningar som båda är en god investering för dig.

Schindler 6200

Schindler 6200

När en begränsad yta behöver obegränsad anpassning är Schindler 6200 det rätta valet. Denna lösning är optimal för trånga utrymmen.


Schindler 6300

Schindler 6300 är enkel att planera och installera och är det självklara valet för bostäder och kommersiella byggnader.


Schindler 6500

Schindler 6500 levereras med den senaste tekniken för trafikhantering som försäkrar tillgänglighet och prestanda vid alla tillfällen.