SS EN 81-20/50

European Committee for Standardization har publicerat två nya säkerhetsstandarder för personhissar och varupersonhissar för att öka säkerheten och komforten. Dessa två standarder kommer att ersätta SS EN 81-1 och SS EN 81-2 och kommer att träda i kraft den 1 september 2017. Fram till detta kommer dessa standarder löpa parallellt. Schindler försäkrar att samtliga standardkrav uppfylls för att garantera säkerheten för våra kunder.

 

Ökad komfort och säkerhet

De nya standarderna SS EN 81-20 och SS EN 81-50 gäller för person- och varupersonhissar. Alla hissar som tas i drift från och med den 1 september 2017 måste uppfylla de nya standarderna, som syftar till att öka komforten och säkerheten för både passagerare och servicetekniker.


Säkerhet och komfort för passagerarna.

  • Högre krav på ljusridå för att undvika att små föremål fastnar.
  •  Högre krav på flamsäkert material i korginredningen.
  • Högre krav på motståndskraft och hållfastighet i korgens väggar och dörr.
  • Högre belysningskrav i korg.

Säkerhet för servicepersonal

  • Större säkerhetsutrymmen i hisschaktets topp och grop.
  • Obligatorisk manöverpanel med stoppknapp placerad i hisschaktets grop.
  • Högre belysningskrav i schakt.

Schindler åtagande

Säkerheten för passagerare och servicetekniker är viktigt för oss. Därför har vi investerat mer än 82 000 timmar i ny teknik och tester för att uppfylla de nya standardkraven. Planerar du att köpa en ny hiss eller byta ut en befintlig hiss, så kan vi erbjuda en lösning med säkra och certifierade produkter att sätta på marknaden.

Befintliga hissar

Den nya standarden gäller från 1 september 2017. Hissar som tas i drift innan detta påverkas inte av de nya standarderna, utan kan följa de nuvarande standarderna SS EN 81-1 och SS EN 81-2. Planerar du att uppgradera en befintlig hiss, vänligen kontakta Schindler för rådgivning.


Kontakt

Teknisk chef

Tobias Dahlberg
08-622 40 00
070-586 59 49
tobias.dahlberg@se.schindler.com