Våra produkter

Våra produkter

Rörlighet är en nödvändig förutsättning i den värld vi lever och arbetar i. Schindlers hissar och tjänster är effektivt och hållbart utformade för att möta dessa krav. Schindler följer byggnadens utveckling från planering till daglig drift och ser till att byggnadens värde bibehålls. Schindler är känd för kvalitet och säkerhet. Inte undra på att en miljard människor litar på Schindlers produkter och tjänster varje dag.


Hissar

Schindlers vertikala lösningar använder utrymmet optimalt och möjliggör rörelser i byggnaderna. Schindler erbjuder både standardiserade och kundanpassade hissar - från stora till små. Schindler har den senaste tekniken för en långsiktig och hållbar lösning.

Rulltrappor

Om du behöver flytta mängder av människor upp eller ner, är rulltrappor den perfekta lösningen. I gallerior och på flygplatser hanterar Schindler rulltrappor folkmassor säkert och snabbt. Inomhus eller utomhus, i kommersiella eller offentliga utrymmen.


Rullramper

Det behöver inte vara besvärligt att ta sig fram med bagage och vagnar på längre sträckor. Schindlers rullband hjälper människor att ta sig fram bekvämt och snabbt. Oavsett lutande eller horisontella rullband installeras de snabbt, är pålitliga och energieffektiva.

Destinationsstyrning

Schindler har banat väg för transporthantering med sitt destinationsstyrningssystem. Den interagerar med användare, begränsar åtkomst och optimerar trafikflödet under rusningstider. Den kan även individanpassas för hyresgäster och låter dig modernisera utan att minska transportkapaciteten..