Som ledare

Som ledare

Våra ledare planerar verksamheten, engagerar sina medarbetare och uppnår resultat.

Vi förväntar oss att alla ledare på Schindler skapar och bevarar en säker arbetsmiljö i linje med våra värderingar och stödjer en fortsatt framgång för verksamheten.

Vårt ramverk för ledarskap beskriver de nyckelbeteenden som vi förväntar oss från våra chefer. Det är grunden för all chefsutvärdering, urval och utvecklingsaktiviteter.

Chefsutvecklingssamtal äger rum årligen och uppmuntrar till en dialog mellan medarbetare och chef. En handlingsplan för utveckling av medarbetarna för att förbättra deras ledaregenskaper identifieras och upprättas.

Möjligheter för ledarskapsutveckling, som ledarskapsutbildningsprogram, särskilda projektuppgifter, internationella utvecklingsuppdrag, jobbrotation, etc. erbjuds för alla nivåer inom Schindler för att skapa möjligheter till utveckling av ledarskapsbeteenden.

Kontakt

HR-chef
Henrik Ekengren
Tel: 08-622 40 00
henrik.ekengren@schindler.com

Ansök:
Ledig tjänster