På kontoret

På kontoret

Du kan bidra till skapandet av mervärde för kunden genom att välja en karriärväg inom någon av följande funktioner.

Ekonomi

När du arbetar inom vår ekonomiavdelning, bidrar du till ekonomiavdelningens tre definierade funktioner – hantera bolagets ekonomiska resurser för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet inom ekonomi/controlling processerna samt hanterar planeringen och kontrollen av verksamheten.


HR

På Schindlers HR-avdelning, stödjer du organisationens ledare och medarbetare. Du bidrar till verksamhetens framgång genom att säkerställa att medarbetare är engagerade och arbetar med hög kvalitet. HR har system, verktyg och processer på plats som effektivt stödjer verksamheten och arbetar för likvärdigt bemötande av alla medarbetare.

Kontakt

HR-chef
Henrik Ekengren
Tel: 08-622 40 00
henrik.ekengren@schindler.com

Ansök:
Ledig tjänster