Vilka vi söker

Vilka vi söker

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare inom vår bransch. Vi söker medarbetare som kan skapa mervärde för våra kunder. Vi vill vara en plattform för din utveckling inom Schindler.

Vi inom företaget delar Schindlers värderingar. Våra ledare planerar verksamheten, engagerar sina medarbetare och uppnår resultat. Vi arbetar för att kontinuerligt skapa mervärde för våra kunder.

Våra tjänster inom Schindler lockar en bred variation av människor med olika bakgrund, företagserfarenhet och utbildningsbakgrund. Att ha en teknisk bakgrund eller företagskunskaper kan vara en bra början.

Kontakt

HR-chef
Henrik Ekengren
Tel: 08-622 40 00
henrik.ekengren@schindler.com

Ansök:
Ledig tjänster