Våra värderingar

Hur vi uppträder

Schindlers nuvarande framgång drivs av sitt engagemang för traditionella kärnvärden som kundservice, kvalitet och säkerhet. Detta i kombination med kreativitet och innovation ger oss kraft att producera intelligenta lösningar som svar på kundernas behov.

Våra kärnvärden

Följande är de värderingar som vi värnar om varje dag:

Säkerhet

Mer än 60,000 Schindler medarbetare arbetar dygnet runt för att tjäna en miljard människor som använder våra hissar och rulltrappor varje dag. Säkerhet för varenda kund och medarbetare är det vi sätter först och främst.

Skapa mervärde för kunder

I egenskap av att vara ett serviceföretag, har vi en stark kundorientering som grund för design och leverans av alla produkter och tjänster samt strävan efter att kontinuerligt optimera våra interna processer.

Engagemang för utveckling av människor

Schindlers åtagande att uppfattas som en värdefull partner för sina kunder kan endast uppnås genom begåvade, engagerade och kompetenta medarbetare. Vi utvecklar våra medarbetare för att på ett effektivt sätt förstå våra kunders behov och skräddarsy de mest effektiva lösningarna från vår innovativa produkt- och tjänsteportfölj.

Vi ger våra medarbetare, på alla nivåer i organisationen, kraften att utveckla ledarskap och beslutsfattande färdigheter för att forma bolagets framgångsrika framtid. Schindler vårdar en kultur där passion, ambition och samarbete är de viktigaste förutsättningarna för våra medarbetare.

Integritet & tillit

Alla våra anställda, oavsett position, funktion eller plats, följer Schindlers uppförandekod, vår Code of Conduct. Schindler främjar öppna och pålitliga relationer mellan såväl anställda som till kunder.

Kvalitet

Schindlers målsättning är att återspegla äkta schweizisk kvalitet, inte bara när det gäller produktdesign utan även gällande leverans, underhåll och modernisering. Vi har levererat värde under ett sekel och det arvet är inget annat än en konsekvens av vår förmåga att leverera tillförlitliga lösningar.

Säkerhet

Säkerhet

Säkerhet är ett grundläggande värde för Schindler. Det är grunden för våra produkter och tjänster och hur vi jobbar. Vi äventyrar inte säkerhet och hälsa hos dem som arbetar för vår verksamhet.

Vi tror att alla skador, arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor kan förhindras med förebyggande arbete, och vi strävar efter att ha högsta standard gällande säkerhet och hälsa.

Vår säkerhetskultur baseras på att förebygga, medvetandegöra risker och ständigt förbättra noggrant utvecklade procedurer som stämmer överens med detta. Vi har gjort snabba framsteg i vår säkerhetsprestanda. Inom vår verksamhet arbetar våra medarbetare självständigt. Vår säkerhetskultur kan därför bara att vara helt igenom effektiv när varje medarbetare personligen och oreflekterat ta sig an och instämmer med säkerhetskulturen.

Alla koncernens företag inom hiss och rulltrappor ska följa gällande lag. Detta krävs enligt vår policy och koncernens säkerhetsstandarder.

Mångfald

Mångfald

Med över 1000 kontor runt om i hela världen, representeras Schindler av i stort sätt alla nationaliteter. Genom att skapa en inkluderande kultur där våra medarbetare är respekterade och värderade för sin variation av kompetens och idéer, så kan vi ge bättre service till våra kunder och nå våra mål.

Vi strävar efter att säkerställa en arbetsmiljö som är fri från alla former av diskriminering. Vi förväntar oss att våra medarbetare följer högt ställda etiska normer, vilket inkluderar respekt för andras rättigheter och värdighet.

Vi erbjuder också flexibla arbetsarrangemang - för att maximera potentialen hos vår personalstyrka.


Mångfald på vårt företag

Kontakt

HR-chef
Henrik Ekengren
Tel: 08-622 40 00
henrik.ekengren@schindler.com

Ansök:
Ledig tjänster