Kom till oss

Vi söker kontinuerligt passionerade och entusiastiska människor med energi och drivkraft till att bygga relationer och nätverk. På Schindler kommer du finna en mycket motiverande och engagerande arbetsmiljö som låter dig växa som individ och låter dig planera din karriär. Sök dig till oss redan idag.

Lediga tjänster

Kolla in våra senaste jobb:

> Schindlers jobbportal

Attrahera och behålla de bästa medarbetarna

Attrahera och behålla de bästa medarbetarna

Vi anpassar vår rekryteringsstrategi och våra kanaler för att möta lokala marknadsbehov. Våra företag lokalt strävar efter högt anseende genom Employer Branding aktiviteter.

Vi betalar våra anställda rättvist och jämför våra ersättningar regelbundet för att säkerställa att vi är konkurrenskraftiga på den lokala marknaden.

Vi har strukturerade och varierade karriärmöjligheter och specifika program för att hjälpa våra medarbetare att nå sin fulla potential.


Främja öppen dialog och kommunikation

Främja öppen dialog och kommunikation

Våra ledare förväntas bygga en kultur av öppen kommunikation och dialog mellan alla medarbetare och besvara konstruktiv feedback.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att ge input och komma med återkoppling. Regelbundna arbetsplatsmöten hålls för att kommunicera affärsmål, strategier och resultat till alla medarbetare. Lokala nyhetsbrev, intranät och andra kanaler ger information till medarbetare.


Driva en säker, mångsidig och hållbar arbetsmiljö

Driva en säker, mångsidig och hållbar arbetsmiljö

Säkerhet för våra medarbetare är ett kärnvärde och alltid vår första prioritet. Lika möjligheter och mångfald är viktiga områden i koncernens filosofi.

Vårt hållbarhetsramverk innehåller våra ambitioner inom områdena människor, miljö och ekonomi. Vi förbättrar kontinuerligt energieffektiviteten för våra produkter och minskar miljöpåverkan av vår verksamhet.


Skapa och upprätthålla ett högt medarbetarengagemang

Skapa och upprätthålla ett högt medarbetarengagemang

Vi tror att våra ledare är de som primärt kan påverka medarbetarnas engagemang och vi förväntar oss att våra ledare bygger tillit mellan företaget och medarbetarna.

Vi genomför medarbetarundersökningar vartannat år för att mäta medarbetarnas engagemang och vårt mål är att hamna högt i jämförelse med normgrupper i de länder där vi finns. Våra program för att uppmärksamma medarbetare inom koncernen är utvecklade för att skapa värde både internt och externt.


Utveckla framtida ledare och funktionell expertis

Utveckla framtida ledare och funktionell expertis

Vårt mål är att fylla majoriteten av våra chefs- och specialistbefattningar internt genom utveckling och befordran.

Vi har synliga och flexibla karriärvägar för de medarbetare som vill utvecklas. Teknisk-, affärs- och ledarskapsutbildning inom koncernen erbjuder möjlighet att utveckla kunskaper för att lyckas.


Främja en högpresterande kultur

Främja en högpresterande kultur

Vi uppmuntrar våra chefer att sätta utmanande mål och belönar goda prestationer genom erkännande, ekonomiska incitament och utvecklingsmöjligheter. Vi utvärderar prestationer årligen, inte bara genom att titta på vad som har uppnåtts utan också på vilket sätt det har uppnåtts.

Vi förväntar oss att våra chefer och medarbetare fokuserar på värdeskapande genom att ständigt förbättra prestation och leverans av tjänster till våra kunder.

Kontakt

HR-chef
Henrik Ekengren
Tel: 08-622 40 00
henrik.ekengren@schindler.com

Ansök:
Ledig tjänster