Uslovi poslovanja na internetu

Poslednji put ažurirano u maju 2018.

Hvala vam što ste posetili stranicu (jednu od stranica) Schindler grupe („Stranice“) društva Schindler Holding Ltd. i/ili njegovih povezanih društava („Schindler“) i na vašem zanimanju za Schindlerove proizvode i usluge.


1. Uvod
Pristup bilo kojoj Schindlerovoj Stranici i njeno korišćenje podleže sledećim pravnim uslovima poslovanja na internetu („Uslovi poslovanja na internetu“), našim Pravilima zaštite privatnosti na internetu i Pravilima o kolačićima i svim primenljivim zakonima.


2. Pristup i prihvatanje
Pristupanjem i pregledanjem Stranica prihvatate, bez ograničenja ili uslova, ove Uslove poslovanja na internetu. Jedino možete koristiti Stranice i njene usluge ako se pridržavate svih primenljivih zakona i ovih Uslova poslovanja na internetu. Ako se ne slažete s ovim Uslovima poslovanja na internetu, nemojte nastaviti s korišćenjem Stranica.

Schindler ne garantuje da će njegove Stranice ili bilo koji njihov sadržaj uvek biti dostupan ili bez prekida. Pristup našim Stranicama dopušten je na privremenoj osnovi. Možemo privremeno prekinuti, povući, prekinuti pružanje ili izmeniti sve ili svaki deo naših Stranica bez prethodnog obaveštenja. Nećemo vam biti odgovorni, bez obzira na razlog, ako su naše Stranice u bilo kojem trenutku nedostupne tokom bilo kog razdoblja. Ne možemo preuzeti odgovornost za informacije prenošene putem Stranica i ne možemo garantovati da je bilo koje elektronsko trgovanje ili komunikacija potpuno sigurno.


3. Svrha Stranica
Sadržaj i informacije na Stranicama pružaju se kao informacije zainteresovanim osobama i mogu se koristiti samo u informativne svrhe. Informacije o proizvodima i uslugama mogu se odnositi samo na ograničena geografska područja i tržišta. Upućivanje na proizvod ili uslugu na Stranicama ne implicira da takvi proizvodi ili usluge jesu ili ostaju ili će biti dostupni na vašoj lokaciji.


4. Vaše korišćenje Stranica
Možete koristiti naše Stranice samo u zakonite svrhe. Ne možete koristiti naše Stranice: na bilo koji način kojim se krši bilo koji primenljiv zakon ili propis; na bilo koji način koji je nezakonit ili predstavlja prevaru ili ima bilo kakvu nezakonitu svrhu ili učinak odnosno svrhu ili učinak koji predstavlja prevaru kao što je nanošenje ili pokušaj nanošenja štete maloletnicima na bilo koji način; radi slanja, svesnog primanja, postavljanja na internet, preuzimanja, korišćenja ili ponovnog korišćenja bilo kog materijala koji nije u skladu s ovim Uslovima poslovanja na internetu; radi slanja ili osiguravanja da se pošalje bilo kakav nezatraženi ili neovlašćeni oglašivački ili promotivni materijal ili bilo koji oblik slične promocije (neželjena pošta/engl. spam); radi svesnog prenošenja bilo kakvih podataka, slanja ili postavljanja na internet bilo kakvog materijala koji sadrži viruse, trojanske konje, špijunski softver, oglašivački softver ili bilo koje druge štetne programe ili sličan računarski kod osmišljen tako da nepovoljno utiče ili na drugi način ugrozi rad bilo kojeg računarskog softvera ili hardvera Stranice.

Ne smete pokušati steći neovlašćeni pristup Stranicama, serveru na kojem su naše Stranice ili bilo kom drugom serveru, računaru ili bazi podataka povezanim sa Stranicama.

Takođe ste saglasni ne reprodukovati, duplirati, kopirati ili preprodavati bilo koji deo naše Stranice suprotno odredbama ovih Uslova poslovanja na internetu, ne pristupati bez odobrenja, ometati, oštećivati ili remetiti bilo koji deo naših Stranica, bilo koju opremu ili mrežu na kojima su naše Stranice, bilo koji softver korišćen za pružanje naših Stranica ili bilo koju opremu ili mrežu ili softver koji su u vlasništvu ili upotrebi od strane bilo koje treće osobe.


5. Nema ponude
Ništa od sadržaja i informacija objavljenih na Stranicama ne može se smatrati da sačinjava Schindlerovu ponudu. Schindler izrekom zadržava pravo odbiti svaki zahtev za ponudu od strane Schindlera podnesen na temelju sadržaja Stranica. Narudžbe Schindlerovih proizvoda ne mogu i ne smeju biti date putem Stranica.


6. Nema odgovornosti
Svaka odgovornost Schindlera za štete usled ili u vezi s pristupanjem i/ili korišćenjem Stranica isključena je u najširem opsegu koji je dopušten zakonom.

Ni pod kojim okolnostima Schindler nema nikakvu odgovornost za bilo kakvu povezanu, nepovezanu ili posledičnu štetu, gubitak zarade, očekivane uštede, gubitak podataka, prekid poslovanja, gubitak goodwilla, potraživanje trećih osoba, štetu zbog kašnjenja ili kaznenu naknadu štete.

Posebno, Schindler nije odgovoran na bilo koji način za bilo kakav gubitak pretrpljen ili prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti vašu računarsku opremu ili drugu imovinu zbog toga što vi koristite, pristupate ili preuzimate bilo koji materijal sa Stranica. Ako odaberete preuzeti materijal sa Stranica, činite to na vlastiti rizik.


7. Nema garancije
Premda Schindler koristi razumne napore kako bi osigurao da sadržaj i informacije budu tačni i ažurni, oni mogu sadržati netačne podatke ili tipografske greške. Sadržaj i informacije objavljene na Stranicama pružaju se „u viđenom stanju“ i „u dostupnom stanju“ bez garancija ili izjava ikakve vrste. Schindler se odriče i isključuje svake izričite ili implicitne garancije ili izjave uključujući sve garancije u pogledu primerenosti Stranica za trgovanje ili prikladnosti Stranica za određenu svrhu u najširem opsegu dopuštenu zakonom.

Posebno, Schindler ne daje nikakve garancije ili izjave, izričite ili implicitne, u pogledu pravovremenosti, tačnosti, kvaliteta, potpunosti ili postojanja sadržaja i informacija objavljenih na Stranicama.

Posebno, Schindler ne daje nikakve garancije ili izjave, izričite ili implicitne, u pogledu tehničke dostupnosti, podesnosti ili besprekornosti Stranica.

Posebno, Schindler ne daje nikakve garancije ili izjave da vaše korišćenje sadržaja i informacija objavljenih na Stranicama ne krši prava trećih osoba.


8. Zadržavanje prava intelektualnog vlasništva
Zadržavamo zaštitu Stranica i njihovog sadržaja zakonom o autorskim pravima ili drugim zakonima. Schindler je vlasnik ili imalac dozvole za sva prava intelektualnog vlasništva na našim Stranicama i u pogledu materijala objavljenih na njima. Ti radovi, žigovi, logotipi, znakovi usluga i imena poduzeća prikazana na Stranicama su registrovani i zaštićeni zakonima o autorskim pravima i ugovorima širom sveta.

Pristup Stranici ne sačinjava pravo kopiranja ili korišćenja bilo kog Schindlerovog intelektualnog vlasništva. Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja, radova ili informacija objavljenih na Stranicama i svako neovlašćeno reprodukovanje, ponovno prenošenje ili drugo korišćenje bilo kog dela Stranica može kršiti vlasnička prava, žigove, prava privatnosti, prava publiciteta i druga prava i nije dopušteno.

Ne smete koristiti ni jedan deo sadržaja naših Stranica u komercijalne svrhe bez pribavljanja dopuštenja za to od Schindlera ili osoba koje nama izdaju dozvolu. Zahtjevi za dopuštenja za reprodukovanje i ponovno prenošenje mogu se uputiti na info@schindler.com.


9. Povezivanje na druge internet stranice
Stranice mogu sadržati sadržaj trećih osoba ili mogu nuditi povezivanje na druge internet stranice. Schindler nema nadzor nad takvim internet stranicama i pristupate internet stranicama trećih osoba na vlastiti rizik. Povezivanje sa Stranica na druge internet stranice daje se samo radi vašeg informisanja i pogodnosti. Schindler nije pregledao ni jednu internet stranicu trećih osoba ni internet stranice koje nude povezivanje na Stranice. Schindler nije odgovoran za sadržaj bilo koje takve internet stranice izvan svojih Stranica i svih drugih internet stranica koje nude poveznice na Stranice.

Schindler nije odgovoran za dostupnost takvih vanjskih internet stranica i resursa i ne podržava i nije odgovoran za bilo koji sadržaj, proizvode ili druge materijale dostupne s takvih internet stranica. Izrada farmi poveznica, postavljanje poveznica na pojedinačne stranice unutar Stranica, izdvajanje informacija (engl. scraping) itd. s bilo koje Stranice nije dopušteno i Schindler ne snosi odgovornost za bilo koju takvu aktivnost. Za dodatne pojedinosti, molimo pogledajte naša Pravila zaštite privatnosti na internetu.


10. Schindler - Pravila zaštite privatnosti na internetu
Internet uopšte nije sigurno okruženje. Potvrđujete da je internet otvorena mreža i da mu svako može pristupiti. Schindler postupa s ličnim podacima u skladu s primenljivim zakonima o zaštiti podataka. Za dodatne pojedinosti, molimo pogledajte naša Pravila zaštite privatnosti na internetu.


11. Schindler - Pravila o kolačićima
Prikupljamo informacije o vašem korišćenju Stranica pomoću kolačića. Za dodatne informacije o kolačićima i pojedinosti o vašem odabiru da date pristanak za njihovu upotrebu ili da ih onemogućite, molimo pogledajte naša Pravila o kolačićima.


12. Posebni uslovi upotrebe
Pristup određenoj stranici ili delovima Stranica ili njihovo korišćenje mogu podlegati posebnim uslovima upotrebe. Različiti se uslovi međusobno nadopunjuju. U slučaju sukoba, posebni uslovi upotrebe imaju prednost nad ovim Uslovima poslovanja na internetu.


13. Izmene Uslova poslovanja na internetu
Schindler može na svaki način, u svakom trenutku - bez prethodnog obaveštenja i prema svojoj diskrecijskoj odluci - izmeniti, dodati ili ukloniti ili na drugi način ažurirati ove Uslove poslovanja na internetu. Saglasni ste s takvim promenama i obavezuju vas izmenjeni Uslovi poslovanja na internetu kada koristite Stranice.


14. Posledice povrede
Ako saznamo da ste prekršili ove Uslove poslovanja na internetu, možemo odmah preduzeti korektivnu aktivnost i sprečiti vas da koristite usluge koje nudi Schindler i uklanjanje svih informacija, podataka i sadržaja koje postavite na Stranice - u svakom trenutku i bez prethodnog obaveštenja. Ako pretrpimo štetu (štete) usled povrede koju učinite, možemo na osnovu isključivo naše diskrecijske odluke potraživati naknadu štete od vas.


15. Primenljivo pravo i mesto nadležnosti
Temeljem obavezujućih zakonskih odredbi, svako korišćenje Stranica i svi pravni sporovi proistekli iz ili u vezi s istim isključivo se regulišu u skladu s Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i pripada pod isključivu nadležnost Upravnog suda u Beogradu, Nemanjina 9, Beograd, Srbija.

Kako stupiti u kontakt s nama?

Ako imate ikakvih pitanja ili primedbi u pogledu ovih Uslova poslovanja na internetu, molimo obratite nam se putem:

Schindler Beograd d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11070 Beograd
Telefon: +381 11 260 88 81
E-pošta: info.rs@schindler.com