Schindler – Opšti uslovi korišćenja

Pristup bilo kojoj web stranici („Stranice“) Schindler Holding Ltd. i/ili povezanih društava („Schindler“) uređen je odredbama sledećih Opštih uslova korišćenja („Opšti uslovi“).

1. Pristup i prihvatanje

Pristupom Stranicama prihvatate, bez ograničenja ili uslova, ove Opšte uslove. Stranice i njihove usluge možete koristiti ako se pridržavate svih važećih pravnih propisa i ovih Opštih uslova. Ukoliko se ne slažete s Opštim uslovima, nemojte nastavljati s pristupanjem Stranicama.

2. Svrha i korišćenje

Sadržaj i podaci objavljeni na Stranicama su isključivo informativnog karaktera i kao takvi su namenjeni zainteresovanim osobama. Podaci o proizvodima i uslugama se mogu odnositi na ograničena geografska područja i tržišta. Pozivanje na proizvod ili uslugu na Stranicama ne znači da je takav proizvod ili usluga trenutno dostupna ili će biti dostupna na vašem području.

3. Nepostojanje ponude

Nijedna informacija ili sadržaj objavljeni na Stranicama ne mogu se smatrati ponudom od Schindler-a. Schindler izričito zadržava pravo da odbije svaki zahtev na davanje ponude koji se zasniva na sadržaju Stranica.

Narudžbine za Schindler-ove proizvode se ne mogu i ne smeju slati putem Stranica.

4. Nepostojanje odgovornosti

Svaka odgovornost Schindler-a za štetu zbog ili u vezi s pristupom i/ili korišćenjem Stranica je isključena do najšire mere dopuštene zakonom.

Ni pod kojim okolnostima Schindler nije/neće biti odgovoran za bilo koju štetu, uključujući ali se ne ograničavajući na slučajnu, indirektnu (posrednu) ili posledičnu štetu, gubitak zarade/izmaklu dobit, očekivane uštede, gubitak podataka, prekid poslovanja, nematerijalne štete i/ili gubitaka/posebne naknade i koristi (eng. Loss of goodwill), zahteve trećih lica, naknadnu štetu ili ugovorne kazne.

Naročito Schindler nije odgovoran u pogledu bilo kakvih gubitaka pretrpljenih ili uzrokovanih virusima koji mogu zaraziti vašu računarsku opremu ili drugu imovinu, a koji su nastali kao posledica korišćenja, pristupa ili preuzimanja (eng. Download) podataka sa Stranica. Ako se odlučite za preuzimanje (eng. Download) podataka sa Stranica, činite to na sopstvenu odgovornost.

5. Nepostojanje garancija

Sadržaj i informacije objavljene na Stranicama su vam pruženi „kao takvi“ i „kao dostupni“ tj. „u viđenom stanju“ (eng. „as is“) bez izjava i/ili garancija/jemstava bilo kakve vrste. Schindler se odriče i isključuje svaku eksplicitnu ili implicitnu izjavu i/ili garanciju/jemstvo, uključujući ali se ne ograničavajući na isključenje garancije u pogledu tržišne konkurentnosti ili prikladnosti za određenu svrhu Stranica do najšire moguće mere dopuštene zakonom.

Schindler naročito ne izjavljuje i ne garantuje, eksplicitno ili implicitno, za pravovremenost, tačnost, kvalitet, potpunost ili postojanje sadržaja i informacija objavljenih na Stranicama.

Schindler naročito ne izjavljuje i ne garantuje, eksplicitno ili implicitno, za tehničku dostupnost, prikladnost ili nepostojane mana Stranica.

Schindler naročito ne izjavljuje i ne garantuje da vaše korišćenje sadržaja i podataka objavljenih na Stranicama neće predstavljati kršenje prava trećih lica.

6. Prava intelektualne svojine

Zaštita Stranica i njihovog sadržaja autorskim pravima i drugim propisima ostaje rezervisana. Znaci, žigovi, logotipi, znaci usluga i poslovna imena prikazana na Stranicama su zaštićena i registrovana.

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja ili informacija objavljenih na Stranicama i svako neovlašćeno umnožavanje, prenos/retransmisija i drugo korišćenje bilo kog dela Stranica koje može kršiti Schindler-ova ili prava trećih lica u pogledu autorskih prava, žigova/znakova, privatnosti, prava promocije ili drugih prava nije dopušteno.

Zahtevi za dozvolu za umnožavanje i prenos/retransmisiju mogu biti poslati na info@rs.schindler.com.

7. Veze (linkovi)

r Stranice mogu sadržati sadržaj trećih lica ili veze (eng. Link) na druge web stranice. Schindler nema kontrolu nad takvim stranicama te je vaš pristup takvim stranicama na sopstvenu odgovornost.

Veze sa Schindler-ovih Stranica na druge stranice su dostupne isključivo radi vaših informacija i pogodnosti. Schindler nije pregledao nijednu stranicu trećeg lica koja sadrži vezu na Stranice. Schindler nije odgovoran za sadržaj takvih stranica ili bilo kojih drugih stranica koje sadrže veze ka Stranicama.

Schindler nije odgovoran za dostupnost takvih spoljnih stranica i izvora, te ne odobrava niti je odgovoran za sadržaj, proizvode ili druge materijale dostupne na takvim stranicama. Framing, deep-linking, scraping i sl. bilo koje od Stranica nije dozvoljeno i Schindler ne odgovara za takve radnje. Za dodatne informacije, molimo vas da pogledate našu Politika privatnosti.

8. Politika privatnosti

Internet generalno nije sigurno okruženje. Svesni ste činjenice da je Internet otvorena mreža kojoj svako može pristupiti. Schindler postupa s podacima o ličnosti u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti koji se primenjuju. Za dodatne informacije, molimo vas da pogledate našu Politika privatnosti.

9. Posebni uslovi korišćenja

Pristup ili korišćenje određenih stranica ili delova Stranica mogu biti uređeni posebnim uslovima korišćenja. Drugačiji uslovi će se dopunjavati. U slučaju neusaglašenosti/nepodudarnosti između Opštih uslova i posebnih uslova, primeniće se posebni uslovi.

10. Izmena uslova korišćenja

Schindler može ove Opšte uslove, na bilo koji način, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog obaveštenja, prema sopstvenom nahođenju, izmeniti, dopuniti, redukovati ili na drugi način ažurirati. Pristajete na takve izmene i vezani ste izmenjenim Opštim uslovima, kad god koristite Stranice.

11. Posledice

Ako saznamo da ste prekršili ove Opšte uslove, možemo odmah preduzeti sve odgovarajuće i potrebe radnje, uključujući radnje u cilju ispravljanja povreda, onemogućavanja vas u korišćenju usluga koje Schindler nudi i uklanjanja svih informacija, podataka i sadržaja koje ste objavili na Stranicama, u svakom trenutku i bez obaveštenja. Ukoliko smo pretreli štetu vašim činjenjem možemo, prema sopstvenom nahođenju, preduzeti radnje radi naknade štete.

12. Merodavno pravo i mesna nadležnost

Uz primenu načela sukoba zakona, svako korišćenje Stranica i svi pravni sporovi koji proizilaze iz navedenog su uređeni isključivo švajcarskim pravom a u slučaju sporova biće isključivo nadležni sudovi u Hergiswilu / Canton Nidwalden, Švajcarska.

Poslednja izmena: Februar 2017