Stadioni, arene i izložbeni prostori

Posao brzog i sigurnog pokretanja ljudi

Na sportskim terenima kao i tokom velikih sajmova i izložbi, promet ljudi je veliki. Besprekoran i brz rad opreme za transport ljudi u tim uslovima postaje od izuzetne važnosti. Upravo u takvim situacijama dolaze do izražaja Schindler idealna transportna rešenja.


Mobilni, brzi i sigurni

Mobilni, brzi i sigurni

Uz hiljade navijača okupljenih na jednom mestu radi sportskog događaja ili koncerta, stadioni i arene zahtevaju mobilna rešenja koja prevoze ljude na njihova odredišta brzo i sigurno. Schindler je sa tim izazovima na visini zadatka bilo da se radi o konkretnim proizvodima ili kvalitetnom servisu.


Pouzdana i fleksibilna tehnologija i usluga

Pouzdana i fleksibilna tehnologija i usluga

Naši proizvodi i usluge prevoze hiljadu osoba na pouzdan i siguran način kroz stadione, arene ili velike izložbene prostore.

Naša mobilna rešenja su fleksibilna i prilagođavaju se različitim konfiguracijama koje zahtevaju ovakvi tipovi objekata i građevina.


Nacionalni stadion u Pekingu
Stadion nosi ime “Ptičje gnezdo” zbog zanimljive arhitekture.

Reference u svetu: Nacionalni stadion u Pekingu, Kina

Schindler je opremio pokretnim stepenicama Nacionalni stadion u Pekingu kapaciteta 80.000 sedišta pod imenom "Ptičje gnezdo" Nacionalni stadion bilo je centralno mesto događaja za vreme Letnjih Olimpijskih igara 2008.

Šesnaest Schindlerovih pokretnih stepenica prevozi posetioce unutar Nacionalnog stadiona. Schindlerove stepenice su izabrane za taj projekt zbog njihove pouzdanosti i sposobnosti da se nose sa jako velikom frekvencijom poseta.

Kontakt

Schindler d.o.o. Beograd
Zorana Đinđića 64a

GTC HOUSE
11070 Novi Beograd
Srbija

tel. +381 11 260 88 81
fax. +381 11 260 88 85

info.rs@schindler.com