Komforno kretanje velikog broja ljudi

Komforno kretanje velikog broja ljudi

Schindlerove pokretne stepenice: vaši korisnici zavise od njih – a njima putuje i naš ugled.

Pokretne stepenice i staze su tokom godina dosegle nivo kvaliteta i savršenosti koji je rezultat posljednjih dostignuća u bezbednosti i ekologiji. U tom je razvoju Schindler verovatno imao veću ulogu od bilo kojeg drugog dobavljača. Tu činjenicu najbolje oslikava globalna popularnost četiri proizvodna segmenta. Taj asortiman vrhunskih proizvoda potrebe naših klijenata zadovoljava od faze planiranja do primene Schindlerovih pokretnih stepenica i staza tokom celog životnog ciklusa proizvoda.


Schindler 9300
Schindler pokretne stepenice 9300

Schindler 9300

Usklađeni dizajn za trgovačke centre, poslovne zgrade, hotele zabavne centre.

Kontakt

Schindler d.o.o. Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 64a

GTC HOUSE
11070 Novi Beograd
Srbija

tel. +381 11 260 88 81
fax. +381 11 260 88 85

info.rs@schindler.com