Benefiti - Schindler Srbija

Benefiti

Svaka Schindler kompanija prati politiku kompenzacije Grupe, koja u obzir uzima profitabilnost, internu nepristrasnost, individualni radni učinak i relevantne tržišne prakse. Naknada u Schindleru uključuje osnovnu platu, bonuse i druge benefite.

Naša politika kompenzacije osnažuje kulturu radnog učinka i prepoznaje doprinos poslovanju zaposlenih i nagrađuje ga kroz konkurentne plate i opravdane podsticaje, uzimajući u obzir sledeće:

  • Profitabilnost poslovanja
  • Internu nepristrasnost
  • Individualni radni učinak
  • Relevantne tržišne prakse

Redovno vršimo merenje visine plata, ne samo radi usklađivanja kompenzacionih komponenti (osnovna plata, bonus i drugi benefiti) sa praksama u sličnoj industriji, već i zbog podsticanja stalne optimizacije našeg kompenzacionog paketa.

Kontakt

Schindler d.o.o. Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 64a

GTC HOUSE
11070 Novi Beograd
Srbija

tel. +381 11 260 88 81
fax. +381 11 260 88 85

info.rs@schindler.com