U kancelariji

Možete pomoći u stvaranju vrednosti za naše klijente gradeći svoju karijeru u bilo kojoj od sledećih funkcija.

Finansije

Radeći za našu Finansijsku organizaciju, vaš doprinos će biti u tri definisane funkcije Finansijskog tima – upravljanje finansijskim resursima kompanije, obezbeđenje efikasnih i visoko kvalitetnih finansijskih/kontoling procesa i upravljanje planiranjem i kontrolom poslovanja.


Ljudski resursi

Radeći za tim Ljudskih resursa kompanije Schindler, pružićete podršku linijskom rukovodstvu i zaposlenima. Vaš doprinos našem poslovnom uspehu se sastoji u pronalaženju i obezbeđivanju posvećenih, visoko-kvalitetnih ljudi. Ljudski resursi imaju sistem, alate i procese koji su postavljeni na pravo mesto na kojem efikasno funkcionišu kao podrška poslovanju i obezbeđivanju fer tretmana za sve zaposlene.

Kontakt

Schindler d.o.o. Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 64a

GTC HOUSE
11070 Novi Beograd
Srbija

tel. +381 11 260 88 81
fax. +381 11 260 88 85

info.rs@schindler.com