Schindler – Termeni și Condiții Online

Ultima actualizare: mai 2018

Vă mulțumim că ați vizitat (unul dintre) site-urile Grupului Schindler („Site-uri”) ale Schindler Holding Ltd. și/sau afiliații săi („Schindler”) și pentru interesul dvs. cu privire la produsele și serviciile Schindler.


1. Introducere

Accesul la oricare și utilizarea oricăruia dintre Site-urile Schindler face obiectul următorilor termeni juridici și următoarelor condiții juridice online („Termeni și Condiții Online”), Politicii noastre privind Confidențialitatea Online, Politicii noastre privind Modulele Cookie și tuturor legilor aplicabile.


2. Acces și Acceptare

Prin accesarea și navigarea pe Site-uri acceptați, fără limitare sau calificare, prezenții Termeni și prezentele Condiții Online. Puteți utiliza Site-urile și serviciile acestora doar dacă respectați toate legile aplicabile și prezenții Termeni și prezentele Condiții Online. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenții Termeni și prezentele Condiții Online, nu continuați să navigați pe Site-uri.

Schindler nu garantează că Site-urile sale sau că orice conținuturi din cadrul acestora vor fi întotdeauna disponibile sau că vor fi neîntrerupte. Accesul la Site-urile noastre este permis temporar. Putem suspenda, retrage, întrerupe sau modifica Site-urile noastre în integralitatea acestora sau orice parte a acestora fără notificare prealabilă. Nu vom fi răspunzători față de dvs. dacă, din orice motiv, Site-urile noastre nu sunt disponibile în orice moment sau pentru orice perioadă. Nu ne putem asuma răspunderea pentru informațiile transmise prin intermediul Site-urilor și nu putem garanta că orice fel de comerț electronic sau comunicare este absolut securizat/ă.


3. Scopul Site-urilor

Conținutul și informațiile afișate pe Site-uri sunt furnizate ca informații persoanelor interesate și pot fi utilizate numai în scop informativ. Informațiile cu privire la produse și servicii se pot referi la zone geografice și piețe limitate. O referință la un produs sau la un serviciu din cadrul Site-urilor nu implică faptul că un asemenea produs sau serviciu este, va rămâne sau va fi disponibil în locația dvs.


4. Utilizarea de către dvs. a Site-urilor

Puteți utiliza Site-urile noastre numai în scopuri legale. Nu puteți utiliza Site-urile noastre: în niciun fel care încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă; în orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are un scop sau efect ilegal sau fraudulos; în scopul de a vătăma sau de a încerca vătămarea minorilor în orice fel; pentru a trimite, pentru a primi cu bună știință, pentru a încărca, descărca, utiliza sau reutiliza orice material care nu respectă prezenții Termeni și prezentele Condiții online; pentru transmiterea sau achiziționarea transmiterii de materiale publicitare sau materiale promoționale nesolicitate sau neautorizate sau orice altă formă de solicitare similară (spam); pentru transmiterea cu bună știință a oricăror date, pentru trimiterea sau încărcarea oricărui material care conține viruși, cai troieni, spyware, adware sau orice alt program dăunător sau cod informatic similar conceput să afecteze negativ sau să pericliteze în alt mod funcționarea oricărui software sau hardware informatic sau a Site-urilor.

Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la Site-uri, la serverul pe care sunt stocate Site-urile noastre sau la orice server, computer sau bază de date conectat/ă la Site-uri.

De asemenea, sunteți de acord să nu reproduceți, să nu duplicați, să nu copiați și să nu recomercializați nicio parte a Site-urilor noastre, încălcând prevederile prezenților Termeni și prezentelor Condiții online; să nu accesați în mod neautorizat, să nu împiedicați funcționarea, să nu distrugeți și să nu perturbați nicio parte a Site-urilor noastre, niciun echipament și nicio rețea pe care sunt stocate Site-urile noastre, niciun program software utilizat pentru furnizarea Site-urilor noastre și niciun echipament, nicio rețea și niciun program software deținut sau utilizat de către orice terță parte.


5. Excluderea unei oferte

Niciun element din cadrul conținutului și informațiilor afișate pe Site-uri nu poate fi considerat ca fiind o ofertă din partea Schindler. Schindler își rezervă în mod expres dreptul de a refuza orice solicitare efectuată în baza conținutului Site-urilor pentru o ofertă din partea Schindler. Comenzile pentru produsele Schindler nu pot fi și nu este permis să fie plasate pe Site-uri.


6. Excluderea răspunderii

Orice răspundere a Schindler pentru daunele cauzate de sau în legătură cu accesarea și / sau utilizarea Site-urilor este exclusă în cea mai mare măsură permisă de lege.

În nici un caz, Schindler nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune incidentale, indirecte sau consecvențiale, pierderi de profit, economii anticipate, pierderi de date, întreruperea activității, pierderea fondului comercial, pretențiile terților, daune cauzate de întârziere sau daune punitive.

În special, Schindler nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru nicio pierdere suferită sau cauzată de viruși care ar putea infecta echipamentul computerului dvs. sau alte bunuri ale dvs. din cauza utilizării, accesării sau descărcării de către dvs. a oricăror materiale de pe Site-uri. În cazul în care alegeți să descărcați materiale de pe Site-uri, faceți acest lucru pe propriul dvs. risc.


7. Excluderea garanției

Cu toate că Schindler depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că conținutul și informațiile sunt exacte și actualizate, acestea pot conține inexactități sau erori tipografice. Conținutul și informațiile afișate pe Site-uri vă sunt furnizate „ca atare” și „așa cum sunt disponibile” fără garanții sau declarații de niciun fel. Schindler refuză și exclude orice garanții sau declarații, acordate în mod expres sau implicit, inclusiv orice garanție cu privire la vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop a Site-urilor în cea mai mare măsură permisă de lege.

În special, Schindler nu oferă garanții sau declarații, acordate în mod expres sau implicit, cu privire la actualitatea, acuratețea, calitatea, exhaustivitatea sau existența conținutului și a informațiilor publicate pe Site-uri.

În special, Schindler nu oferă garanții sau declarații, acordate în mod expres sau implicit, cu privire la accesibilitatea tehnică, caracterul adecvat sau lipsa de defecte a Site-urilor.

În special, Schindler nu oferă garanții sau declarații, acordate în mod expres sau implicit, cu privire la faptul că utilizarea de către dvs. a conținutului și informațiilor afișate pe Site-uri nu va încălca drepturile unor terțe părți.


8. Rezervarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală

Protecția Site-urilor și a conținutului acestora prin intermediul drepturilor de autor sau al altor legi rămâne rezervată. Schindler este proprietarul sau licențiatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală de pe Site-urile noastre și din materialele publicate în cadrul acestora. Respectivele lucrări, mărci comerciale, logo-uri, mărci de servicii și denumiri comerciale afișate pe Site-uri sunt înregistrate și protejate de legile și tratatele de privind drepturile de autor din întreaga lume.

Accesul la Site-uri nu constituie un drept de copiere sau utilizare a vreunei proprietăți intelectuale a Schindler. Orice utilizare neautorizată a conținutului, a lucrărilor sau a informațiilor publicate pe Site, precum și orice reproducere, retransmitere sau altă utilizare neautorizată a oricărei părți a Site-urilor poate să încalce drepturile de autor, mărcile comerciale, confidențialitatea, publicitatea sau alte drepturi ale Schindler sau ale terților și nu este permisă.

Nu trebuie să utilizați nicio parte a conținutului de pe Site-urile noastre în scopuri comerciale fără a obține o licență de la Schindler sau de la licențiații acesteia în scopul de a face acest lucru. Solicitările privind permisiunile de reproducere și retransmitere pot fi adresate către gdpr.ro@schindler.com.


9. Trimiteri către alte site-uri

Site-urile pot conține conținut de la terțe părți sau pot furniza trimiteri către alte site-uri. Schindler nu are control asupra unor astfel de site-uri și accesați site-urile terțelor părți pe propriul risc. Trimiterile către alte site-uri sunt furnizate doar în scop informativ și pentru ușurința utilizării. Schindler nu a examinat paginile de internet și site-urile terțelor părți care conțin trimiteri către Site-uri. Schindler nu este răspunzătoare pentru conținutul unor astfel de pagini de internet din afara site-ului sau orice alte site-uri care conțin trimiteri către Site-uri.

Schindler nu este răspunzătoare pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri și resurse externe și nu aprobă și nu este răspunzătoare sau responsabilă pentru niciun conținut, niciun produs sau pentru alte materiale disponibile pe aceste site-uri. Nu sunt permise framing, deep-linking, scraping etc. a niciunuia dintre Site-uri, iar Schindler nu are nicio răspundere pentru astfel de acțiuni. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica noastră privind Confidențialitatea Online.


10. Politică Schindler privind Confidențialitatea Online

Internetul nu este, în general, un mediu sigur. Recunoașteți că Internetul este o rețea deschisă și poate fi accesată de oricine. Schindler tratează datele cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica noastră privind Confidențialitatea Online.


11. Politică Schindler privind Modulele Cookie

Colectăm informații despre utilizarea de către dvs. a Site-urilor utilizând module Cookie. Pentru informații suplimentare cu privire la modulele Cookie și detalii cu privire la alegerea dvs. de a vă acorda consimțământul pentru utilizarea acestora sau de a le dezactiva, consultați Politica noastră privind Modulele Cookie.


12. Termeni Specifici de Utilizare

Accesul la sau utilizarea anumitor pagini sau părți ale Site-urilor pot face obiectul unor termeni specifici de utilizare. Termenii diferiți se completează reciproc. În cazul unui conflict, termenii specifici de utilizare au prioritate față de prezenții Termeni și prezentele Condiții Online.


13. Modificări aduse prezenților Termeni și prezentelor Condiții Online

Schindler poate, în orice mod, oricând, din orice motiv, fără o notificare prealabilă și la discreția sa, să modifice, să adauge, să elimine sau să actualizeze în alt mod prezenții Termeni și prezentele Condiții Online. Sunteți de acord cu astfel de modificări, iar Termenii și Condițiile Online cărora li s-au adus modificări au caracter legal obligatoriu pentru dvs. atunci când utilizați Site-urile.


14. Consecințele încălcării

În cazul în care luăm cunoștință de faptul că ați încălcat prezenții Termeni și prezentele Condiții Online, putem lua imediat măsuri corective, inclusiv măsura de a vă împiedica să utilizați serviciile oferite de Schindler și măsura de a elimina orice informație, date și conținut plasate pe Site-uri de către dvs., în orice moment și fără notificare prealabilă. În cazul în care am suferit daune prin încălcarea de către dvs., putem, la discreția noastră, să urmărim recuperarea daunelor de la dvs.


15. Legea Aplicabilă și Locul Jurisdicției

Sub rezerva dispozițiilor legale obligatorii, orice utilizare a Site-urilor și toate disputele juridice care decurg din sau în legătură cu acestea sunt reglementate în exclusivitate de lega romana și vor fi înaintate jurisdicției exclusive a instanțelor din Municipiul Bucuresti.


16. Modul în care ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la prezenții Termeni și prezentele Condiții Online, vă rugăm să ne contactați la adresa:

Str. Preciziei 6R, Etaj 1, Sector 6 | 062203 Bucuresti, Romania
Telefon: +40 21 3367058
Email: gdpr.ro@schindler.com