Declaraţie de limitare a răspunderii – Termeni şi condiţii legale

Accesul la oricare din site-urile web („site-urile”) ale societăţii Schindler Holding Ltd. şi/sau ale filialelor sale („Schindler”) se află sub rezerva următorilor termeni şi condiţii legale („termenii şi condiţiile”).

1. Acces

Prin accesarea site-urilor, declaraţi că acceptaţi termenii şi condiţiile.

2. Scop şi utilizare

Conţinutul postat pe site-uri este furnizat sub formă de informaţii persoanelor interesate şi pot fi utilizate exclusiv în scop informativ. Informaţiile referitoare la produse şi servicii pot aparţine regiunilor geografice şi pieţelor limitate.

3. Absenţa ofertei

Conţinutul şi informaţiile postate pe site-uri nu pot fi considerate ca o ofertă din partea Schindler. Schindler îşi rezervă în mod expres dreptul de a respinge orice solicitare făcută pe baza conţinutului site-urilor, considerată ca fiind o ofertă din partea sa.

Comenzile pentru produse Schindler nu pot fi plasate prin intermediul site-urilor.

4. Absenţa răspunderii

Răspunderea societăţii Schindler pentru daunele produse ca urmare sau în legătură cu accesarea şi/sau utilizarea site-urilor este exclusă în limitele maxime permise de lege.

Societatea Schindler nu va răspunde în nici un caz pentru daunele accidentale, indirecte sau de consecinţă, pierderile de profit, economiile anticipate, pierderile de date, întreruperea activităţii, pierderea reputaţiei, solicitările terţelor părţi, daune de întârziere sau daune punitive.

5. Absenţa garanţiei

Conţinutul şi informaţiile postate pe site-uri vă sunt furnizate „ca atare”, fără garanţii sau declaraţii de vreun fel. Schindler respinge şi exclude garanţiile sau declaraţiile exprese sau implicite, incluzând garanţiile privind natura comercializabilă sau caracterul adecvat pentru un anumit scop al site-urilor în limitele maxime permise de lege.

În special, Schindler nu oferă garanţii sau declaraţii, exprese sau implicite, cu privire la caracterul oportun, exactitatea, calitatea, caracterul complet sau existenţa conţinutului şi a informaţiilor postate pe site-uri.

În special, Schindler nu oferă garanţii sau declaraţii, exprese sau implicite, privind accesibilitatea tehnică, natura adecvată sau fără erori a site-urilor.

În special, Schindler nu oferă garanţii sau declaraţii legate de faptul că, prin utilizarea conţinutului şi a informaţiilor postate pe site-uri, nu veţi încălca drepturile terţelor părţi.

6. Modificări

Schindler îşi rezervă dreptul de a aduce modificări site-urilor sub orice formă, în orice moment, indiferent de motiv, fără notificare prealabilă.

7. Rezervarea drepturilor de proprietate intelectuală

Protecţia site-urilor şi a conţinutului acestora prin copyright sau alte legi rămâne rezervată. Mărcile înregistrate, logo-urile, mărcile de service şi denumirile comerciale menţionate pe site-uri sunt protejate şi înregistrate.

Utilizarea neautorizată a conţinutului şi informaţiilor postate pe site-uri şi reproducerea, retransmiterea neautorizată sau alt tip de utilizare a oricăror părţi ale site-urilor ar putea încălca drepturile de autor, mărcile înregistrate, confidenţialitatea, publicitatea sau alte drepturi ale societăţii Schindler sau ale terţelor părţi.

Solicitările privind autorizarea reproducerii pot fi trimise la adresa email@schindler.com.

8. Linkuri

Site-urile pot conţine linkuri către alte site-uri web. Schindler nu deţine controlul asupra unor astfel de site-uri iar dvs. înţelegeţi şi sunteţi de acord că societatea Schindler nu răspunde pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri şi resurse externe, nu susţine şi nu răspunde pentru conţinutul, produsele sau alte materiale disponibile pe aceste site-uri. Sunteţi conştient de faptul că accesaţi pagini web şi site-uri ale terţelor părţi pe propriul risc.

9. Politică de confidenţialitate

În general, Internetul nu este un mediu sigur. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că Internetul este o reţea deschisă şi că poate fi accesat de oricine. Mai mult, datele transferate între dumneavoastră şi Schindler prin intermediul Internetului pot fi transferate.

Schindler gestionează datele şi informaţiile personale („Datele”) în conformitate cu legile de protecţie a datelor în vigoare.

Atunci când vizitaţi site-urile, vă înregistraţi în baza de date Schindler iar atunci când utilizaţi site-urile, Schindler primeşte şi înregistrează automat în jurnalele serverelor sale informaţiile din browser-ul dumneavoastră, incluzând adresa dumneavoastră de IP şi modul în care aţi utilizat site-urile.

Schindler colectează datele referitoare la postările şi operaţiunile dumneavoastră şi utilizarea produselor şi serviciilor sale. Schindler utilizează astfel de date în următoarele scopuri generale: pentru a vă furniza servicii, pentru a vă contacta, pentru a derula cercetări şi pentru raportare internă.

Schindler poate configura şi accesa fişiere cookie şi web bug-uri Schindler pe computerul dumneavoastră. Astfel de informaţii sunt colectate în principal în scopul monitorizării utilizării şi performanţei site-urilor şi pentru a vă facilita deplasarea pe site-uri.

Orice Comunicări şi materiale pe care le transmiteţi către site-uri prin poştă electronică sau într-un alt mod, incluzând date, întrebări, comentarii, sugestii şi altele sunt şi vor fi tratate ca informaţii neconfidenţiale şi nepatentate, iar dumneavoastră sunteţi de acord că Schindler poate utiliza aceste comunicări sau materiale în propriul scop.

Schindler îşi rezervă dreptul de a vă transmite anumite comunicări cu privire la serviciile Schindler. Dacă nu doriţi să primiţi astfel de comunicări, vă rugăm să ne informaţi la adresa email@schindler.com.

Schindler nu închiriază, nu vinde şi nu dezvăluite datele unor terţe părţi. Schindler limitează accesul la date, ele putând fi accesate doar de angajaţii şi furnizorii de servicii care necesită în mod rezonabil să facă acest lucru. Schindler aplică măsuri de siguranţă fizice, electronice şi procedurale pentru a menţine datele în siguranţă şi impune furnizorilor săi de servicii să aplice măsuri de siguranţă similare.

Dacă aveţi dubii cu privire la datele dumneavoastră, nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa email@schindler.com.

10. Termeni de utilizare specifici

Accesul la sau utilizarea anumitor pagini sau părţi ale site-urilor se pot afla sub rezerva termenilor de utilizare specifici. Termenii diferiţi se vor completa reciproc. În cazul unui conflict, termenii de utilizare specifici vor prevala înaintea termenilor şi condiţiilor.

11. Revizuiri ale termenilor şi condiţiilor

Schindler poate revizui oricând termenii şi condiţiile prin actualizarea acestei postări. Sunteţi obligat să respectaţi aceste revizuiri şi, de aceea, trebuie să vizitaţi frecvent această pagină pentru a lua cunoştinţă de termenii şi condiţiile actuale sub rezerva cărora vă aflaţi.

12. Lege aplicabilă şi jurisdicţie

Conform prevederilor legale obligatorii, utilizarea site-urilor şi toate litigiile legale rezultate din sau în legătură cu aceasta sunt guvernate exclusiv de legislaţia din Elveţia şi se vor afla în jurisdicţia exclusivă a instanţelor din Hergiswil / Canton Nidwalden, Elveţia.