Creştere optimă şi profitabilitate sporită

24.02.2013

În ciuda diverselor evoluţii de pe pieţele individuale pe care operează, Schindler a înregistrat creşteri şi şi-a sporit performanţa în 2012. Volumul de comenzi primite a crescut cu 8,7%, iar veniturile au crescut cu 5,1%. În monedele locale, creşterile s-au ridicat la 8,5% şi respectiv 5%. Sectorul ascensoarelor şi scărilor rulante a generat un profit din exploatare de 1.029 milioane CHF, ceea corespunde unei marje EBIT de 12,5%. Profitul net a însumat 730 de milioane CHF, depăşind semnificativ rezultatul anului precedent.

Volum mare de comenzi primite

Evoluţia globală a sectorului european al construcţiilor a fost uşor negativă, cu diferenţe semnificative între pieţele individuale. Sectorul american al construcţiilor şi-a revenit foarte bine după declinurile anterioare în raport cu economia ca întreg. Creşteri deosebit de bune s-au înregistrat în America de Sud şi în regiunea Asia/Pacific, cu rate de creştere cu o cifră pe pieţele emergente din China şi India.

În ciuda acestor tendinţe de piaţă extrem de diferite, Schindler a raportat o creştere a volumului de comenzi primite în toate regiunile. Regiunea Asia/Pacific a avut cea mai mare contribuţie la creştere, urmată de America de Nord, Centrală şi de Sud. În consecinţă, comenzile primite au însumat 8.967 de milioane de franci elveţieni, depăşind valoarea anului precedent cu 8,7%. În monedă locală, s-a înregistrat o creştere de 8,5%. Creşterea s-a realizat, în principal, în sectorul de instalaţii noi de pe pieţele în curs de dezvoltare din Asia şi America de Sud.

Profitabilitate sporită în sectorul ascensoarelor şi scărilor rulante

Veniturile au crescut cu 5,1% la 8.258 de milioane CHF (+5% în moneda locală). Creşterea s-a înregistrat, în primul rând, în sectorul de instalaţii noi de pe pieţele în curs de dezvoltare. S-a înregistrat un impact pozitiv al cursului de schimb în valoare de 14 milioane CHF.

Profitul din exploatare (EBIT) a crescut cu 198 de milioane CHF sau cu 23,8% la 1.029 milioane CHF. Excluzând costurile de restructurare de 135 de milioane CHDF din trimestrul patru al anului 2011, creşterea a totalizat 63 de milioane de franci elveţieni sau 6,5%. S-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte productivitatea şi structura costurilor şi - în ciuda preţurilor constante şi a presiunilor costurilor – s-a înregistrat o marjă EBIT de 12,5% (anul precedent: 10,6% sau 12,3% fără costurile de restructurare). În trimestrul patru al anului 2012, marja EBIT a fost de 12,6%.

Cifre la nivel de grup

Profitul din exploatare consolidat al Grupului (EBIT) a fost de 990 de milioane CHF. Profitul net a însumat 730 de milioane CHF, depăşind rezultatul anului precedent de 601 milioane CHF cu 21,5%. Ajustat în funcţie de câştigul contabil unic de 35 de milioane CHF înregistrat în 2011 şi excluzând costurile de restructurare de 98 de milioane CHF după achitarea impozitelor, profitul net a crescut cu 9,9% în 2012.

Perspective economice

Condiţiile macroeconomice rămân extrem de incerte. Schindler se aşteaptă ca sectorul construcţiilor să se extindă mai repede pe pieţele în curs de dezvoltare din Asia. Se prevede o continuare a creşterii în America de Nord, Centrală şi de Sud. Între timp, se aşteaptă ca Europa de Sud să se stabilizeze la un nivel scăzut, în timp ce Europa de Nord poate trece printr-o etapă de uşoară creştere.

Datorită volumului de comenzi, Grupul Schindler se aşteaptă să înregistreze venituri mai mari cu aproximativ 6% în monedă locală în 2013 şi, fără a se lua în considerare evenimentele neprevăzute, aşteaptă un profit net între 740 şi 790 de milioane CHF.

Versiunea completă a Raportului Anual al Grupului Schindler este disponibilă în limba engleză aici: http://www.schindler.com/com/internet/en/investor-relations/reports.html

Contact

Schindler România S.R.L.

Bd. Preciziei 6R, etaj 1
Sector 6, 062203, Bucuresti

Tel: 021-3367058
Fax: 021-3373659
Email