Schindler Ahead Remote Monitoring Autodiagnostyka i prewencyjna konserwacja

Ahead Remote Monitoring wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii zdalnego monitoringu. Dzięki diagnostyce urządzeń w czasie rzeczywistym wybrane akcje serwisowe mogą być inicjowane automatycznie na podstawie samodzielnego wykrycia błędu przez system. Wszystkie powiadomienia odnośnie Twoich urządzeń są natychmiast przetwarzane i przekazywane przypisanym technikom, co umożliwia stworzenie indywidualnego planu konserwacji.


Ahead Remote Monitoring

Ahead Remote Monitoring to cyfrowa usługa, która dostarcza dane o bieżącym stanie urządzenia 24/h, 7 dni w tygodniu. Zawsze dostępne, aktualne informacje to możliwość zapobiegania potencjalnym usterkom, przewidywania przyszłych, możliwych przestojów urządzenia oraz lepsze planowanie prac konserwacyjnych.


Serwis przeszłości

Klient zauważa usterkę i informuje o awarii Centrum Zgłoszeniowe Schindler. Następnie konserwator otrzymuje zgłoszenie, przybywa na obiekt i dokonuje naprawy.

            Pojawienie się awarii

            Klient zgłasza usterkę

                    Naprawa


Serwis przyszłości

Silnik diagnostyczny platformy zdalnego monitoringu wykrywa usterkę. Dzięki automatycznej informacji z systemu możliwe jest wcześniejsze zaplanowanie wizyty konserwacyjnej i zamówienie niezbędnych części, a następnie wykonanie naprawy.

    Automatyczne wykrycie awarii

                    Naprawa

            Informacja do klienta


Autodiagnostyka

Poprzez platformę zdalnego monitoringu system dokonuje autodiagnostyki automatycznie wykrywając wszelkie anomalie. Czujniki zainstalowane na dźwigach i schodach ruchomych przekazują informacje do chmury diagnostycznej, gdzie zachodzi proces analizy danych. Przetworzona informacja trafia na platformę zdalnego monitoringu Ahead Remote Monitoring Platform, zarządzaną przez zespół techników. W zależności od kategorii wykrytego błędu, odpowiednia informacja trafia na smartfony konserwatorów. 

Proaktywny serwis i prewencyjna konserwacja

Nasi konserwatorzy są dobrze przygotowani do wizyty na urządzeniu, dzięki otrzymanym wcześniej informacjom o stanie dźwigu oraz rekomendacjom jak rozwiązać zidentyfikowany problem. Wiele czynników może mieć wpływ na działanie urządzeń: warunki pracy, komponent, który osiągnął już swój maksymalny czas działania, czy po prostu awaria jednej z części. Prewencyjna konserwacja daje możliwość zapobiegania potencjalnym usterkom i przestojom zanim jeszcze wystąpią oraz zapewnia lepsze planowanie prac konserwacyjnych. Dzięki monitoringowi w czasie rzeczywistym 24/7, jesteśmy w stanie oszacować cykl życia komponentów systemu dźwigowego i dokonać ich wymiany przed terminem zużycia. 


Co zyskasz dzięki Ahead Remote Monitoring?

Stała diagnostyka

Nieprzerwany monitoring i analiza danych umożliwia idealne dostosowanie planowanych działań serwisowych do specyfiki Twojego urządzenia.

Krótszy czas reakcji

Automatyczne wykrywanie błędów i powiadamianie konserwatorów umożliwia szybszą realizację zgłoszenia.

Lepsza dostępność urządzeń

Przewidywanie potencjalnych problemów i zapobieganie awariom zapewniają poprawę dostępności dźwigów i schodów ruchomych.

Schindler Polska

Skontaktuj się z nami

Infolinia Schindler:
800 800 810

Centrum Zgłoszeniowe Schindler:
800 707 401