Schindler Ahead Remote Monitoring Autodiagnostyka i prewencyjna konserwacja

Schindler Ahead Remote Monitoring - Autodiagnostyka i prewencyjna konserwacja

Schindler Ahead Remote Monitoring wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii zdalnego monitoringu. Dzięki diagnostyce urządzeń w czasie rzeczywistym wybrane akcje serwisowe mogą być inicjowane automatycznie na podstawie samodzielnego wykrycia błędu przez system. Wszystkie powiadomienia odnośnie Twoich urządzeń są natychmiast przetwarzane i przekazywane przypisanym technikom, co umożliwia stworzenie indywidualnego planu konserwacji.


Schindler Ahead Remote Monitoring

Schindler Ahead Remote Monitoring

Schindler Ahead Remote Monitoring to cyfrowa usługa, która dostarcza dane o bieżącym stanie urządzenia 24/h, 7 dni w tygodniu. Zawsze dostępne, aktualne informacje to możliwość zapobiegania potencjalnym usterkom, przewidywania przyszłych, możliwych przestojów urządzenia oraz lepsze planowanie prac konserwacyjnych.


Serwis przeszłości

Klient zauważa usterkę i informuje o awarii Centrum Zgłoszeniowe Schindler. Następnie konserwator otrzymuje zgłoszenie, przybywa na obiekt i dokonuje naprawy.

Pojawienie się awarii

            Pojawienie się awarii

Klient zgłasza usterkę

            Klient zgłasza usterkę

Naprawa, Schindler Poland

                    Naprawa


Serwis przyszłości

Silnik diagnostyczny platformy zdalnego monitoringu wykrywa usterkę. Dzięki automatycznej informacji z systemu możliwe jest wcześniejsze zaplanowanie wizyty konserwacyjnej i zamówienie niezbędnych części, a następnie wykonanie naprawy.

Automatyczne wykrycie awarii

    Automatyczne wykrycie awarii

Naprawa, Schindler Poland

                    Naprawa

Informacja do klienta

            Informacja do klienta


Schindler Ahead Remote Monitoring

Autodiagnostyka

Poprzez platformę zdalnego monitoringu system dokonuje autodiagnostyki automatycznie wykrywając wszelkie anomalie. Czujniki zainstalowane na dźwigach i schodach ruchomych przekazują informacje do chmury diagnostycznej, gdzie zachodzi proces analizy danych. Przetworzona informacja trafia na platformę zdalnego monitoringu Schindler Ahead Remote Monitoring Platform, zarządzaną przez zespół techników. W zależności od kategorii wykrytego błędu, odpowiednia informacja trafia na smartfony konserwatorów. 

Schindler Ahead Remote Monitoring

Proaktywny serwis i prewencyjna konserwacja

Nasi konserwatorzy są dobrze przygotowani do wizyty na urządzeniu, dzięki otrzymanym wcześniej informacjom o stanie dźwigu oraz rekomendacjom jak rozwiązać zidentyfikowany problem. Wiele czynników może mieć wpływ na działanie urządzeń: warunki pracy, komponent, który osiągnął już swój maksymalny czas działania, czy po prostu awaria jednej z części. Prewencyjna konserwacja daje możliwość zapobiegania potencjalnym usterkom i przestojom zanim jeszcze wystąpią oraz zapewnia lepsze planowanie prac konserwacyjnych. Dzięki monitoringowi w czasie rzeczywistym 24/7, jesteśmy w stanie oszacować cykl życia komponentów systemu dźwigowego i dokonać ich wymiany przed terminem zużycia. 


Co zyskasz dzięki Schindler Ahead Remote Monitoring?

Stała diagnostyka

Nieprzerwany monitoring i analiza danych umożliwia idealne dostosowanie planowanych działań serwisowych do specyfiki Twojego urządzenia.

Krótszy czas reakcji

Automatyczne wykrywanie błędów i powiadamianie konserwatorów umożliwia szybszą realizację zgłoszenia.

Lepsza dostępność urządzeń

Przewidywanie potencjalnych problemów i zapobieganie awariom zapewniają poprawę dostępności dźwigów i schodów ruchomych.

Schindler Polska

Skontaktuj się z nami

Tel. 22 549 21 00
Tel. 22 336 11 00

Infolinia Schindler: 800 800 810 

schindler.polska@pl.schindler.com