Centrum Zgłoszeniowe

telefon (połączenie bezpłatne)     800 707 401

 

Schindler Polska

Skontaktuj się z nami

Infolinia Schindler:
800 800 810

Centrum Zgłoszeniowe Schindler:
800 707 401


Call center

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz wysokim wymaganiom jakościowym, narzuconym przez koncern Schindler, stworzyliśmy ogólnokrajowe Centrum Zgłoszeniowe, służące do zgłaszania awarii powstałych w konserwowanych przez nas urządzeniach. Dzięki temu reakcja techników jest szybka. Co więcej, możemy podejmować skuteczne działania zapobiegające podobnym problemom w przyszłości.

Centrum Zgłoszeniowe zajmuje się również analizowaniem i archiwizowaniem zebranych informacji. 

Dzięki temu możliwe jest:

1. błyskawiczne reagowanie na wezwania,
2. gromadzenie informacji o występujących problemach z danym urządzeniem,
3. inicjowanie odpowiednich działań, korygującego niedociągnięcia obsługi.

Wprowadzony system oraz gromadzone w nim informacje, pozwalają nam oceniać:

1. jakość pracy naszych konserwatorów oraz profesjonalizm ich działania,
2. poziom świadczonej usługi i jej zgodność z zawartą umową,
3. stan techniczny urządzenia,
4. poziom dostępności części zamiennych,
5. nasz system organizacji pracy.

Na bieżąco podnosimy jakości świadczonych usług. Wprowadzamy zmiany i ulepszenia mające na celu jeszcze lepszą i efektywniejszą obsługę.