Informacje w związku z pandemią koronawirusa

02.04.2020

W Schindler każdego dnia pracujemy po to, żeby miasta pozostawały w ruchu. Za tą misją kryje się nie tylko sprawne działanie naszych urządzeń - wind, schodów i chodników ruchomych, ale przede wszystkim praca naszego zespołu. Jesteśmy dla Was każdego dnia – w blokach mieszkalnych, galeriach, dworcach czy szpitalach.
Po to, żeby codzienne życie odbywało się bez zakłóceń i zwyczajnie żyło się łatwiej. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem pokonamy wszelkie trudności.

W związku z pandemią koronawirusa chcemy podzielić się z Państwem informacjami na temat działań, jakie przedsięwzięliśmy, w celu stawienia czoła tej wyjątkowej sytuacji oraz przedstawić bieżący status funkcjonowania Schindler Polska i realizacji dostaw.

Nieustannie naszym priorytetem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów, pasażerów, rodzin i społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Pragniemy zapewnić, że od początku epidemii podjęliśmy niezbędne środki ostrożności oraz wdrożyliśmy surowe zasady i procedury ochrony zdrowia.

Nasze działania na bieżąco dostosowujemy m.in. do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i World Health Organization. Kroki, które już zostały podjęte:


✔ zapewniliśmy pracownikom w terenie środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekujące;
✔ tam, gdzie jest to możliwe, wprowadziliśmy pracę zdalną lub wyeliminowaliśmy pracę w grupach;
✔ anulowaliśmy szkolenia oraz delegacje i wprowadziliśmy zasadę ograniczonych spotkań;
✔ pracownicy otrzymali szczegółowe informacje o zasadach profilaktyki zakażenia;
✔ uruchomiliśmy możliwość zakupu płynów dezynfekcyjnych przez kartę flotową.

Na tym nie poprzestaniemy, stale pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami.

Na zdjęciu (od lewej): Paweł Wierzbicki - Prezes Zarządu Schindler Polska, Łukasz Skiba – Monter i Tomasz Ranachowski – Kierownik Montażu, podczas wizyty na budowie Browarów Warszawskich (20.03.2020 r.)

Funkcjonowanie serwisu i montażu

Na chwilę obecną pracownicy serwisu oraz montażu Schindler Polska świadczą usługi w pełnym wymiarze. Praca odbywa się w normalnym trybie, zachowując zasady higieny i ostrożności oraz stosując się do dodatkowych zaleceń, związanych z profilaktyką koronawirusa .Dokładamy wszelkich starań, aby realizować dla Państwa usługi terminowo i z zachowaniem wysokiej jakości. Prosimy jednak o uwzględnienie faktu, że podejmowane przez władze Rzeczypospolitej Polskiej działania (np. zamknięcie niektórych placówek , ograniczenie dostępności administracji publicznej, objęcie kwarantanną poszczególnych miejsc i osób, zakłócenia w dostawach) może spowodować, że nie będziemy w stanie terminowo wywiązać się z przyjętych obowiązków.

W przypadku zamknięcia obiektu przez służby sanitarne, w związku zagrożeniem epidemicznym, prace serwisowe oraz montażowe zostaną całkowicie przerwane.    
W tym czasie obsługą budynku, w tym uwalnianiem pasażerów, zajmują się wyłącznie uprawnione do danego zakresu służby państwowe.

Funkcjonowanie siedziby i biur lokalnych

Pracownicy siedziby Schindler Polska oraz biura lokalne pracują w trybie zdalnym lub rotacyjnym i są do Państwa dyspozycji.

Dostawy produktów Schindler

Schindler Polska jest częścią globalnego łańcucha dostaw Schindler Group. Zgodnie z polityką Schindler Group miejsca produkcji są dywersyfikowane. Główne fabryki na świecie zlokalizowane są w: Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Hiszpanii, Słowacji, Szwajcarii, Chinach oraz Indiach. W skali globalnej stosowana jest zasada podwójnego źródła zaopatrzenia w odniesieniu do większości naszych kluczowych komponentów, w celu zapewnienia ciągłości działania.

Główną fabryką zaopatrującą rynek polski w urządzenia dźwigowe oraz schody i chodniki ruchome jest fabryka Schindler zlokalizowana na Słowacji, w Dunajskiej Stredzie. W chwili obecnej fabryka pracuje w pełnym wymiarze, natomiast borykamy się ze znacznymi utrudnieniami w transporcie towarów i osób, oraz ze zmniejszeniem lub całkowitym ograniczeniem zdolności produkcyjnych fabryk komponentów w Europie, w związku z decyzjami administracji państwowych.

Wspólnie z naszymi dostawcami – fabrykami Schindler w Europie, nieustannie szukamy rozwiązań, aby być w stanie dostarczyć Państwu nasze produkty zgodnie przyjętymi zobowiązaniami lub zminimalizować czas opóźnień.Dokładamy wszelkich starań, aby realizować dla Państwa usługi terminowo i z zachowaniem wysokiej jakości. Prosimy jednak o uwzględnienie faktu, że sytuacja epidemiczna w Europie i na świecie jest nieprzewidywalna, a następujące wydarzenia mają charakter siły wyższej.
Pragniemy zaręczyć o naszym całkowitym zaangażowaniu w zapewnianie najlepszej możliwej obsługi naszych klientów.

Rozwiązania Schindler gwarantujące higieniczną czystość


Schindler Ultra UV PRO

Schindler Ultra UV PRO

Wirusy i bakterie mogą rozprzestrzeniać się poprzez kontakt dłoni z poręczą schodów czy chodników ruchomych, stwarzając potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Miejsca publiczne, charakteryzujące się dużym przepływem osób, są zatem szczególnie narażone na ryzyko transmisji wirusów i bakterii. Rozwiązaniem jest Schindler Ultra UV PRO, które gwarantuje stałą dezynfekcję poręczy schodów i chodników ruchomych.

Schindler Nano

Schindler Nano

Wyobraź sobie kabinę windy, której higieniczna czystość utrzymuje się przez cały rok i która nie wymaga ciągłej, ręcznej dezynfekcji. Dzięki nanotechnologii opartej o fotokatalityczne właściwości dwutlenku tytanu jest to możliwe. Schindler Nano jest rozwiązaniem gwarantującym wysoki poziom czystości mikrobiologicznej wind, dzięki czemu stanowi skuteczną barierę przed bakteriami i wirusami. Zastosowana technologia pozytywnie wpływa również na redukcję kosztów związanych z dezynfekcją powierzchni.


Najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z windy

Państwa zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas bardzo ważne, dlatego udostępniamy broszurę zawierającą kilka przydatnych wskazówek odnośnie bezpiecznego korzystania z windy w czasie epidemii. 

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Infolinia Schindler:
800 800 810

Centrum Zgłoszeniowe Schindler:
800 707 401