Wyniki finansowe Grupy Schindler za rok 2017

03.06.2018

Konsekwentnie realizowana strategia biznesowa, wysokiej jakości produkty oraz skrojone pod potrzeby użytkowników usługi to główne czynniki, które napędzały rozwój firmy w 2017 roku. 

Trwały wzrost i zwiększona rentowność.

Rok 2017 w branży budowlanej upłynął pod znakiem nierównomiernego wzrostu na świecie. Dzięki rozwijanej przez lata zrównoważonej obecności geograficznej, firma Schindler nawet w obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej była w stanie skutecznie rozwijać się, wzmacniając swoją pozycję na światowych rynkach. W ubiegłym roku spółka zanotowała wzrost najważniejszych wskaźników zarówno w nowych instalacjach jak i w serwisie. Odnotowano wzrost pozyskanych nowych zamówień, przychodów, zysku operacyjnego i marży operacyjnej oraz zysku netto. 

Wzrost pozyskanych zamówień, także na trudniejszych rynkach

Po dwóch latach spadków, ponownie nastąpił wzrost zapotrzebowania światowego rynku na nowe instalacje. Wzrost koniunktury widoczny globalnie, nie był równomierny w poszczególnych częściach globu.  

W roku 2017 łączna wartość zamówień pozyskanych przez firmę Schindler wyniosła 10 989 mln CHF. Porównując do roku poprzedniego, wynik ten oznacza wzrost o 5,9% wefrankach szwajcarskich i 5,5% w walutach lokalnych. Wporównaniu z rokiem poprzednim, zwiększył się także portfel zamówień spółki. Z wynikiem 10 707 mln CHF (stan na 31 grudnia 2017), wartość zakontraktowanych zamówień wzrosła o 7,3% we frankach szwajcarskich i 6,0% w walutach lokalnych.

Schindler Holding Ltd: zysk i dywidenda

Schindler Holding Ltd. zamknął rok budżetowy 2017 zyskiem netto w wysokości 575 milionów CHF (o 56 mln CHF więcej, niż w poprzednim roku budżetowym). Rada Dyrektorów dokonała zmiany w polityce dywidendowej, zwiększając wskaźnik wypłaty dywidendy z 35% – 45% do 35% – 65%. Rada zarekomendowała ponadto wypłatę dywidendy zwykłej w wysokości 4,00 CHF za akcję imienną i certyfikat udziałowy. Propozycja ta zostanie poddana pod głosowanie podczas nadchodzącego Walnego Zgromadzenia.

Plany na rok 2018

Zgodnie z przyjętą strategią, firma Schindler będzie kontynuować w 2018 roku realizację programu rentownego wzrostu. Dalszemu rozwojowi spółki sprzyjać powinny megatrendy stymulujące rozwój całej branży dźwigowej: postępująca urbanizacja, starzenie się społeczeństwa, dalsze powiększanie się klasy średniej oraz wzrost znaczenia rozwiązań energooszczędnych.

W 2018 roku Schindler Holding Ltd planuje wypracować wzrost przychodów na poziomie od 3 do 5%, mierzony w walutach lokalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, prognoza zysku netto zostanie przekazana wraz z publikacją wyników półrocznych.


Kontakt

Skontaktuj się z nami

Infolinia Schindler:
800 800 810

Centrum Zgłoszeniowe Schindler:
800 707 401