Schindler Polska Sp. z o.o.

Schindler Polska

Skontaktuj się z nami

Infolinia Schindler:
800 800 810

Centrum Zgłoszeniowe Schindler:
800 707 401 

Schindler Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 12A
02-676 Warszawa
tel. 22 549 21 00
tel. 22 336 11 00
fax 22 843 79 78

Infolinia Schindler: 800 800 810

Centrum Zgłoszeniowe Schindler: 800 707 401 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000054199
NIP 781 00 02 069
Kapitał zakładowy 5.000.000 PLN

schindler.polska@pl.schindler.com


Kontakt z działem serwisu:

serwis@pl.schindler.com
Formularz kontaktowy do działu Serwisu

Kontakt w sprawie części zamiennych
Formularz kontaktowy

 


Centrum Zgłoszeniowe Schindler

800 707 401 (połączenie bezpłatne)

 

Gdynia

ul. Stryjska 24
81-506 Gdynia
Infolinia Schindler: 800 800 810

schindler.polska@pl.schindler.com

Katowice

ul. Budowlana 5G
40-301 Katowice
Infolinia Schindler: 800 800 810

schindler.polska@pl.schindler.com
 

Łódź

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
Infolinia Schindler: 800 800 810

schindler.polska@pl.schindler.com

Wrocław

ul. Irysowa 9
55-040 Bielany Wrocławskie
tel. 800 800 810

schindler.polska@pl.schindler.com 


Poznań

ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
Infolinia Schindler: 800 800 810

schindler.polska@pl.schindler.com

Szczecin

ul. Pomorska 53
70-812 Szczecin
Infolinia Schindler: 800 800 810

schindler.polska@pl.schindler.com