Schindler Polska

Schindler Polska to spółka - córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii. Początek naszej działalności w Polsce datuje się na rok 1928. Ponownie jako przedstawcielstwo weszliśmy na polski rynek w roku 1995, a od roku 1997 działamy jako Schindler Polska.


Przez cały czas naszej działalności utrzymujemy czołową pozycję nie tylko w sprzedaży nowych dźwigów, schodów i chodników ruchomych, ale także w późniejszym ich serwisowaniu.

Zakres działalności

  • projektowanie i dostawę wysokiej jakości wind osobowych i towarowych oraz schodów i chodników ruchomych
  • konsultacje i wsparcie projektowe dla inwestorów i architektów
  • montaż
  • konserwacje
  • modernizacje i wymiany istniejących urządzeń (w tym także innych firm)
  • konsultacje i przeszkolenia właścicieli naszych urządzeń
  • udział w odbiorach i corocznych badaniach UDT

Zintegrowany System Zarządzania

Schindler Polska wdrożył i stosuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018.
Potwierdzeniem tego faktu jest posiadany przez firmę certyfikat numer CSJSB/093/2020 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT.
Zakres certyfikacji: projektowanie, sprzedaż, montaż, modernizacja, konserwacja i naprawy urządzeń dźwigowych i przenośników.

Standardy

Wszystkie urządzenia dźwigowe firmy Schindler spełniają europejskie dźwigowe normy techniki bezpieczeństwa z serii EN 81 oraz Dyrektywę Dźwigową 2014/33/UE‎, zaś schody i chodniki ruchome normę EN 115 i Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE. Duży nacisk kładziemy na ciągłe samokształcenie i rozwój technologii materiałowej, konstrukcji oraz wykonania.

Zobacz, co u nas słychać

Warto być na bieżąco. Obserwuj na nas LinkedIn i poznaj nas bliżej. Zobacz, czym się zajmujemy i dlaczego lubimy to, co robimy

Sprawdź kogo obecnie poszukujemy lub daj nam znać, jeśli chciałbyś do nas dołączyć.

Schindler Polska

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Tel. 22 549 21 00
Tel. 22 336 11 00

Infolinia Schindler: 800 800 810

schindler.polska@pl.schindler.com