Cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. Użytkownicy mogą zablokować zapisywanie plików cookies na swoich urządzeniach lub ustalić zasady korzystania z nich poprzez dostosowanie ustawień w swoich przeglądarkach internetowych. W ten sposób wyrażana jest zgoda na określone stosowanie plików cookies.
Ok

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka - córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii. Początek naszej działalności w Polsce datuje się na rok 1928. Ponownie jako przedstawcielstwo weszliśmy na polski rynek w roku 1995, a od roku 1997 działamy jako Schindler Polska.

Przez cały czas naszej działalności utrzymujemy czołową pozycję nie tylko w sprzedaży nowych dźwigów, schodów i chodników ruchomych, ale także w późniejszym ich serwisowaniu.

Zakres działalności

  • projektowanie i dostawę wysokiej jakości wind osobowych i towarowych oraz schodów
    i chodników ruchomych,
  • konsultacje i wsparcie projektowe dla inwestorów i architektów,
  • montaż,
  • konserwacje,
  • modernizacje i wymiany istniejących urządzeń (w tym także innych firm),
  • konsultacje i przeszkolenia właścicieli naszych urządzeń,
  • udział w odbiorach i corocznych badaniach UDT.

Zintegrowany System Zarządzania

Schindler Polska wdrożył i stosuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004.
Potwierdzeniem tego faktu jest posiadany przez firmę certyfikat numer CSJSB/093/2013 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego Jednostkę Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT.
Zakres certyfikacji: projektowanie, montaż, modernizacja, naprawy, konserwacja oraz sprzedaż dźwigów i przenośników.

Standardy

Wszystkie urządzenia dźwigowe firmy Schindler spełniają europejskie dźwigowe normy techniki bezpieczeństwa z serii EN 81 oraz Dyrektywę Dźwigową 95/16/EG, zaś schody i chodniki ruchome normę EN 115 i Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE. Duży nacisk kładziemy na ciągłe samokształcenie i rozwój technologii materiałowej, konstrukcji oraz wykonania.