Wymiana windy i modernizacja istniejącego szybu Budynek dostępny dla wszystkich

Wieżowce z wielkiej płyty w większości wyposażone są w windy starszej generacji. Urządzenia te przeważnie nie obejmują swoim zasięgiem wszystkich kondygnacji. Głównie problem ten dotyczy pierwszego i ostatniego piętra. Dzięki modernizacji możliwa jest nie tylko sama wymiana windy, ale także poszerzenie zakresu jej pracy, wykorzystując pomieszczenie zsypu lub miejsce dawnej maszynowni.


Wymiana windy na nowe urządzenie

Pełna wymiana windy na nowe urządzenie

W przypadku starszych wind ryzyko wystąpienia awarii jest bardzo duże. Elementy konstrukcyjne urządzenia ulegają naturalnemu zużyciu. Tego typu, przestarzałe windy mogą być uznane za niebezpieczne dla pasażerów m.in. poprzez wykorzystanie szyb w drzwiach przystankowych czy ciężar i niewygodę ręcznego ich otwierania. Modernizacja się opłaca. Mieszkańcy zyskują nie tylko nową, bezpieczną windę, ale także dzięki ekologicznym rozwiązaniom zmniejszają się koszty eksploatacyjne. Obecność nowoczesnego urządzenia może spowodować wzrost wartości mieszkań.

Pełna wymiana windy na nowe urządzenie i modernizacja szybu z wykorzystaniem komory zsypowej

W typowych blokach z wielkiej płyty pierwszy przystanek windy znajduje się na poziomie półpiętra. Mieszkańcy muszą pokonać klika schodów, aby skorzystać z windy. Nieużywana komora może rozwiązać ten problem i pełnić rolę zerowego przystanku, dzięki czemu mieszkańcy mają zapewniony dostęp do windy z poziomu gruntu. W tej opcji zasięg pracy windy się wydłuża – zostaje dodany przystanek gruntowy „0”.

Szczegółowy zakres prac

  1. Prace koncepcyjne i wybranie najlepszego rozwiązania.
  2. Pomoc w przygotowaniu projektu budowlanego.
  3. Demontaż starego urządzenia.
  4. Prace przygotowawcze i budowlane – pogłębienie nadszybia oraz przebicie się do zsypu.
  5. Uruchomienie nowego dźwigu.
Modernizacja z wykorzystaniem zsypu na odpady

Pełna wymiana windy na nowe urządzenie i modernizacja szybu z wykorzystaniem dawnej maszynowni

W istniejących budynkach z zainstalowaną windą starszej generacji maszynownia zajmuje dużą powierzchnię. To powoduje, że ostatnie piętro jest wyłączone z zasięgu pracy kabiny. Obecnie produkowane elementy napędowe dźwigu są dużo mniejsze, co stwarza możliwość wykorzystania dawnej maszynowni dodając przystanek na ostatniej kondygnacji.

Szczegółowy zakres prac

  1. Prace koncepcyjne i wybranie najlepszego rozwiązania.
  2. Pomoc w przygotowaniu projektu budowlanego.
  3. Demontaż starego urządzenia.
  4. Przebudowa istniejącej maszynowni i dodanie nowego przystanku na ostatniej kondygnacji.
  5. Uruchomienie nowego dźwigu.
Modernizacja z wykorzystaniem dawnej maszynowni

Zobacz nasze realizacje

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Tel. 22 549 21 00
Tel. 22 336 11 00

Infolinia Schindler: 800 800 810 

schindler.polska@pl.schindler.com