Dostępność Plus a windy Likwidacja barier architektonicznych

Starzenie się polskiego społeczeństwa stawia przed nami szereg wyzwań, w tym zapewnienie sprawnej komunikacji w budynku oraz dostępności do każdego piętra dla osób starszych czy niepełnosprawnych. Odpowiedzią na wzrastający problem ograniczonej mobilności jest rządowy program Dostępność Plus, który umożliwia dofinansowanie modernizacji lub dobudowy windy w budynkach istniejących. W Schindler nie tylko zajmiemy się całym procesem budowlanym, ale także podpowiemy, jak uzyskać takie dofinansowanie.

Nowa winda w ramach programu Dostępność Plus

Celem programu Dostępność Plus jest zapewnienie możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Należą do nich głównie osoby starsze oraz niepełnosprawne, ale także poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich, z uszkodzonym narządem słuchu, wzroku, z trudnościami manualnymi i poznawczymi, kobiety w ciąży, osoby z wózkami dziecięcymi, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie.

Jednym z założeń programu są inwestycje w istniejące budynki, w tym na modernizację istniejących wind oraz dobudowę szybu windowego. Dzięki temu aktywne spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły sięgnąć po środki na poprawę warunków mieszkaniowych dla swoich mieszkańców.

Nowa winda w ramach programu Dostępność Plus

Jak otrzymać dofinansowanie z programu Dostępność Plus?

W celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu Dostępność Plus należy złożyć wniosek do BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). W zależności od rodzaju podmiotu – wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa – do wniosku dodatkowo wymagane jest złożenie innego zestawu dokumentów. Aktualną listę można znaleźć na stronie BGK. 

Ponadto ubiegający się o dofinansowanie powinni sporządzić audyt dostępności, czyli dokument z opisem stanu obecnego oraz identyfikujący bariery, jakie muszą pokonać osoby o szczególnych potrzebach (np. schody prowadzące na pierwszy przystanek windy, ciężko otwierające się drzwi lub brak windy w ogóle). W wyniku przeprowadzenia audytu dostępności powinien powstać katalog planowanych działań w ramach realizowanego przedsięwzięcia (np. obniżenie pierwszego przystanku windy na poziom gruntu, dobudowa szybu lub wymiana drzwi windy).

W Schindler oprócz kompleksowej obsługi procesu budowlanego oferujemy także wsparcie na każdym z etapów procesu ubiegania się o dofnansowanie w ramach programu Dostępność Plus.

Dlaczego warto modernizować z Schindler Polska?

  • Oferujemy wsparcie na każdym z etapów ubiegania się o dofinansowanie na modernizację wind w ramach programu Dostępność Plus.
  • Znamy się na windach. Na rynku polskim jesteśmy obecni już ponad 25 lat. Wyróżniamy się największym w kraju doświadczeniem w zakresie modernizacji.
  • Wiemy, że modernizacja windy to skomplikowany proces decyzyjny i spora inwestycja. Oferujemy wsparcie zarówno na poziome wyboru rozwiązania oraz kompleksowego zarządzania procesem budowlanym. 
  • W ofercie posiadamy windę przeznaczoną do modernizacji - Schindler 6300. Dźwig dopasowujemy do dostępnej przestrzeni i uwarunkowań budynku.

Schindler Polska – partner na rzecz dostępności

Już ponad 100 spółdzielni skorzystało z naszych usług w zakresie wymiany dźwigów, mamy ponad 2000 zakończonych instalacji z czego duża część została wykonana w wersji z poprawą dostępności. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w zakresie modernizacji wind, możemy pochwalić się statusem partnera na rzecz dostępności Programu Dostępność Plus.


Szczegóły programu Dostępność Plus

Dofinansowanie w ramach programu Dostępność Plus zakłada przyznanie spółdzielni lub wspólnocie nisko oprocentowaną pożyczkę, na okres kredytowania nawet 20 lat z możliwością umożenia do 40% wartości pożyczki. Dofinansowanie to może być połączone ze środkami PFRON. 

Program pożyczek

BGK udziela preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnieniem dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Inwestycje przyczynią się do zapewnienia osobom mającym trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym poprzez swobodniejszy dostęp do dóbr i usług. Finansowanie udzielane przez BGK może być częściowo umorzone lub połączone z dotacją ze środków PFRON.

Beneficjenci

Program dedykowany jest głównie do sektora publicznego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na terenie całego kraju. Na wsparcie liczyć mogą również podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucje kultury.

Finansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się spółdzielnie i wspólnoty planujące przedsięwzięcia mające na celu dostosowanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień.

Uwaga! Od 22 września 2020r. w ramach Funduszu Dostępności część środków może być wykorzystana na sfinansowanie wymiany/modernizacji dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku.

W jakiej wysokości udzielana jest pożyczka? bez ograniczeń (zgodnie z zapotrzebowaniem),
Na jak długo? do 20 lat,
Jaki jest koszt pożyczki? oprocentowanie 0,15% rocznie, brak innych opłat i prowizji,
Czy istnieje możliwość umorzenia? tak, do 40% kapitału

  • każdy budynek wielorodzinny 10%,
  • w zależności od liczby mieszkańców starszych, dzieci osób z niepełnosprawnościami od 10 do 20%, plus kolejne 10% za położenie nieruchomości na obszarach defaworyzowanych pod względem społecznym.

Możliwości techniczne likwidacji barier architektonicznych

W Schindler oferujemy rozwiązania, które umożliwiają likwidaję barier architektonicznych w budynkach. Należą do nich: dobudowa szybu zewnętrznego, modernizacja istniejącego szybu, czyli obniżenie pierwszgo przystanku windy do poziomu gruntu, a także modernizację częściową. Możliwe jest otrzymanie dofinansownaia na wszystkie te inwestycje.

Dobudowa szybu i montaż nowej windy

Dobudowa szybu i montaż nowej windy

Dobudować szyb można w „duszy” klatki schodowej lub, jeżeli klatka nie posiada wystarczającej przestrzeni, na zewnątrz budynku. Rozwiązania te zapewniają dostęp do dźwigu z poziomu gruntu. Mieszkańcy poruszający się z wózkiem dziecięcym lub niepełnosprawni nie muszą pokonywać kilku schodów zaraz po lub przy wejściu do klatki, aby dostać się do windy.

Modernizacja istniejącego szybu i montaż nowej windy

Modernizacja istniejącego szybu i montaż nowej windy, czyli dodane przystanku "zerowego" na poziomie gruntu

Wariantem, który jest wykorzystywany w przypadku istniejącego szybu jest modernizacja z wykorzystaniem komory zsypowej. W typowych blokach z tzw. wielkiej płyty pierwszy przystanek windy znajduje się na poziomie półpiętra. Mieszkańcy muszą pokonać klika schodów, aby skorzystać z windy. Nieużywana komora może rozwiązać ten problem i pełnić rolę zerowego przystanku, dzięki czemu mieszkańcy mają zapewniony dostęp do windy z poziomu gruntu.

Modernizacja częściowa

Modernizacja częściowa

Modernizacja częściowa obejmująca m.in. montaż uchwytów i poręczy, mechanizmy otwierania drzwi i okien.

Należy przy tym pamiętać, że windy muszą spełniać standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Tel. 22 549 21 00
Tel. 22 336 11 00

Infolinia Schindler: 800 800 810 

schindler.polska@pl.schindler.com