Dlaczego warto inwestować w modernizację? To się opłaca

Niezależnie od wieku budynku istnieje wiele powodów, aby poprawić dostępność nieruchomości. Jednym z nich jest zapewnienie sprawnej komunikacji w budynku oraz dostępności do każdego piętra dla osób starszych czy niepełnosprawnych, których udział w społeczeństwie cały czas rośnie.


Starzenie się społeczeństwa

Starzenie się społeczeństwa

Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów w Europie. Według prognoz demograficznych w 2050 r. osoby starsze będą stanowiły nawet 40% populacji. Przed administratorami budynków, całym społeczeństwem jak również przed obecnym i przyszłym rządem proces starzenia się populacji Polski stawia szereg wyzwań, a od możliwości sprostaniami zależeć będzie poziom i komfort życia przyszłych pokoleń seniorów. Do zaadresowania jest wiele ważnych aspektów, a ich spełnienie nie będzie możliwe bez mobilności, dzięki której nie jesteśmy wykluczeni społecznie i możemy realizować nasze podstawowe potrzeby.

Resurs wind

Resurs wind

Resurs, czyli projektowany bezpieczny okres eksploatacji - opisanej oceny stanu technicznego urządzenia, stopnia bieżącego zużycia, czasu dalszej eksploatacji. W dźwigach liczących 40-50 letnich, które nie były poddawane kolejnym etapom modernizacji tylko bieżącym naprawom stopień wykorzystania resursu wynosi 100%. A zatem w takie dźwigi nie warto inwestować środków pieniędzy w prowadzenie etapowej modernizacji, tylko poddać je jak najszybszej wymianie.

Program wymiany wind Schindler

W Schindler oferujemy program wymiany dźwigów przeznaczony dla urządzeń z wykorzystanym resursem. Polega on na objęciu serwisem wszystkich starych dźwigów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej i ich wymiany rozłożonej na dłużny czas (3-5 lat).

Dlaczego teraz?

Dlaczego teraz?

Odpowiedzią na wzrastający problem ograniczonej mobilności jest rządowy program Dostępność Plus, dzięki któremu aktywne spółdzielnie i wspólnoty będą mogły sięgnąć po środku na poprawę warunków mieszkaniowych. Obecnie objęte programem są warianty modernizacyjne obejmujące dobudowę szybu wewnątrz oraz na zewnątrz budynku oraz wykorzystanie istniejącego szybu i zejście pracy windy na poziom „0” z wykorzystaniem komory zsypowej. Możliwe jest także otrzymanie dofinansowania z funduszy PFRON. 

Co zyskasz dzięki modernizacji?

Komfort dla mieszkańców

Osoby starsze, niepełnosprawne lub poruszające się z wózkiem dziecięcym nie będą musiały pokonywać schodów, a dostęp do kabiny będzie zapewniony z poziomu każdego piętra.

Zwiększenie wartości nieruchomości

Dzięki zapewnionej sprawnej komunikacji w ramach budynki poprzez zainstalowanie nowej windy cała nieruchomość zwiększy swoją wartość.

Bezpieczeństwo

Dźwigi Schindler 6300 spełnia najwyższe europejskie wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Urządzenie jest nieustanne weryfikowane pod kątem zgodności z rygorystycznymi procedurami Schindler.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Tel. 22 549 21 00
Tel. 22 336 11 00

Infolinia Schindler: 800 800 810 

schindler.polska@pl.schindler.com