Pracownik konserwacji Schindler

Etapy modernizacji

Proces modernizacji dźwigu podzielony jest na etapy.

Schindler Polska

Skontaktuj się z nami

Infolinia Schindler:
800 800 810

Centrum Zgłoszeniowe Schindler:
800 707 401
 

1. Inwentaryzacja

Polega na dokładnych pomiarach szybu oraz dostępu do mediów. Prawidłowe wykonanie inwentaryzacji umożliwia sprawną wymianę urządzenia.

2. Ekspertyza budowlana

Zawiera szczegółowe warunki zainstalowania nowego urządzenia w istniejącym szybie.

3. Demontaż starego dźwigu

Wykonywany jest według szczegółowych instrukcji z zachowaniem kryteriów bezpieczeństwa oraz zapewnieniem minimum utrudnień dla użytkowników budynku.

4. Montaż nowego urządzenia

Odbywa się według fabrycznych szczegółowych instrukcji uwzględniających specyfikę budynku. Tylko taki montaż gwarantuje niezawodną i bezawaryjną pracę dźwigu przez następnych wiele lat użytkowania.

5. Odbiór

W trakcie montażu dźwig poddawany jest kolejnym etapom Kontroli jakości, które sprawdzają, czy urządzenie montowane jest w prawidłowy sposób. Po montażu dźwig poddawany jest testom działania. Po pozytywnym wyniku końcowym Kontroli jakości dźwig zgłaszany jest do Oceny zgodności przez niezależną Jednostkę Notyfikowaną, a następnie może być zarejestrowany i dopuszczony do ruchu.

6. Ocena zgodności

W przypadku dźwigów posiadających Świadectwa Badania Typu, jako jedyna firma na rynku polskim, oferujemy wykonanie Oceny zgodności na podstawie certyfikatu nadanego przez TUV Austria.

Pracownik konserwacji Schindler

Zapewniamy najwyższą jakość prac, bezpieczeństwo montażu i osób postronnych oraz minimalny czas montażu.