Schindler Nano Nanotechnologiczna powłoka higienizująca

Wyobraź sobie kabinę windy, której higieniczna czystość utrzymuje się przez cały rok i która nie wymaga ciągłej, ręcznej dezynfekcji. Dzięki nanotechnologii opartej o fotokatalityczne właściwości dwutlenku tytanu jest to możliwe. Schindler Nano jest rozwiązaniem gwarantującym wysoki poziom czystości mikrobiologicznej wind. Zastosowana technologia pozytywnie wpływa również na redukcję kosztów związanych z dezynfekcją powierzchni.


Długotrwały efekt higienizujący

Schindler Nano to nanotechnologiczna powłoka San Aero, która po utwardzeniu tworzy niewidzialny, skuteczny film, zapewniający długotrwały efekt higienizujący. Jest to możliwe dzięki unikatowym właściwościom wodnego roztworu dwutlenku tytanu o bardzo wysokiej fotoaktywności. W przeciwieństwie do zwykłej sterylizacji, lub chemicznego czyszczenia, które wyjaławiają powierzchnie na krótką chwilę, nanotechnologia San Aero zapewnia aktywną, ekologiczną powłokę, redukującą liczbę drobnoustrojów w sposób samoistny i stały. Jedynym wymogiem tego zjawiska jest dostęp do nawet niewielkiej ilości światła, dziennego lub sztucznego, wymaganego w procesie fotokatalizy.

Długotrwały efekt higienizujący

Aplikacja i działanie nanopowłoki

Pokrycie powierzchni dwutlenkiem tytanu

Pokrycie powierzchni dwutlenkiem tytanu

Proces pokrywania nanopowłoką San Aero odbywa się za pomocą dyfuzora elektrostatycznego. Mikroskopijne nanocząsteczki naniesione na powierzchnię po utwardzeniu tworzą przezroczystą i niezmywalną warstwę.

Zasada długotrwałego działania nanopowłoki

Zasada długotrwałego działania nanopowłoki

Pod wpływem światła, w procesie fotokatalizy dochodzi do rozpadu mikroorganizmów na zasadzie utleniania. Zaktywowane rodniki O2- i OH- wchodzą w reakcje
z substancjami organicznymi takimi jak: wirusy, bakterie, zarodniki grzybów oraz kurz. Produktem końcowym tego procesu są bezpieczne dla zdrowia dwutlenek węgla i para wodna. Schindler Nano oczyszcza również powietrze z niepożądanych zapachów, dzięki naturalnemu procesowi cyrkulacji powietrza, jaki ma miejsce w kabinie windy. Rodniki wiążą się bowiem także ze szkodliwymi, lotnymi związkami organicznymi, takimi jak: benzen, toluen, formaldehyd oraz zapachami generowanymi np. przez dym tytoniowy. Proces fotokatalizy i związany z nim rozpad mikroorganizmów zachodzą w sposób nieustanny i stały. Dzięki temu utrzymują higieniczną czystość windy przez cały rok. Aby to zjawisko mogło zachodzić wystarczy dostęp do nawet niewielkiej ilości światła dziennego lub sztucznego.

Proces fotokatalizy

Proces fotokatalizy
Dlasze kroki po aplikacji Schindler Nano

Dalsze kroki po aplikacji Schindler Nano

Po aplikacji Schindler Nano winda musi pozostać wyłączona z użytku przez dobę i poddana działaniu światła. Po tym czasie nanopowłoka ulega utwardzeniu i staje się aktywna na najbliższe 12 miesięcy. Jej antystatyczne i hydrofilowe właściwości sprawiają, że do czyszczenia powierzchni pokrytych powłoką wystarczy wilgotna ściereczka. Przy większych zabrudzeniach windę można czyścić chemicznie lub parowo bez obawy o uszkodzenie nanopowłoki. W ramach usługi Schindler Nano wykonywanujemy badania bakteriologiczne powierzchni przed i po naniesieniu powłoki (w okresie udzielanej gwarancji). Nanopowłoka San Aero posiada również atest Państwowego Zakładu Higieny.

Schindler Nano vs. alternatywne rozwiązania

Dostępne na rynku technologie alternatywne, takie jak wentylatory i filtry oczyszczają jedynie powietrze. Inne metody, takie jak zamgławianie, są rozwiązaniem tymczasowym, w którym efekt sterylizacji utrzymuje się do czasu ponownego kontaktu powierzchni z drobnoustrojami. Natomiast Schindler Nano jest rozwiązaniem długotrwałym, oferującym higieniczną czystość powierzchni i powietrza przez okres 12 miesięcy.

RozwiązanieSchindler Nano Wentylatory 
i oczyszczacze powietrza
Ozonatory 
z jonizatorami
Dezynfekcja metodą zamgławiania
Opis działaniaHigienizacja w oparciu
o fotokatalityczną nanopowłokę aktywowaną przez światło
Zastosowanie mechanicznych urządzeń, wykorzystujących filtry powietrzaDezynfekcja poprzez generowanie ozonuDezynfekcja aerozolowa rozprowadzana
w powietrzu i na powierzchni za pomocą maszyny do suchego parowania
Efekt działaniaRozwiązanie oferujące czystość powietrza i powierzchni przez 12 miesięcyRozwiązanie oczyszcza tylko powietrzeRozwiązanie oczyszcza tylko powietrzeJednorazowy efekt dezynfekujący powierzchnie
BezpieczeństwoProdukt w pełni bezpieczny i ekologicznyProdukt bezpiecznyKonieczne jest zachowanie niezbędnych środków ostrożności ze względu na szkodliwość ozonuWymaga całkowitego wywietrzenia przed udostępnieniem windy
MontażUsługa nie ingeruje
w konstrukcję i wystrój kabiny windy
Montaż wymaga ingerencji w wystrój kabinyMontaż wymaga ingerencji w wystrój kabinyNie wymaga montażu

Dzięki Schindler Nano zyskujesz

Spokój i bezpieczeństwo
Spokój i bezpieczeństwo
  • zapewnienie wysokiego poziomu czystości mikrobiologicznej powierzchni i powietrza
  • roczną gwarancję działania
  • utrzymanie klasyfikacji ogniowej windy (nanopowłoka TiO2 jest materiałem niepalnym)
Komfort użytkowania
Komfort użytkowania
  • eliminację przykrych zapachów
  • łatwiejsze oczyszczanie pokrytych powierzchni z brudu 
  • mniejsze zużycie chemicznych środków czystości
Oszczędność
Oszczędność
  • w skali roku wymierne oszczędności w porównaniu do kosztów alternatywnych rozwiązań

Zobacz zdjęcia z realizacji Schindler Nano w .KTW

Więcej na temat higieny i bezpieczeństwa wind i schodów ruchomych

Schindler Polska

Skontaktuj się z nami

Tel. 22 549 21 00
Tel. 22 336 11 00

Infolinia Schindler: 800 800 810 

schindler.polska@pl.schindler.com