Wielkomiejski krajobraz

Nasze wartości

Wartości, którymi kierujemy się jako firma, i których respektowania oczekujemy od naszych pracowników, są bazą wszelkich relacji i struktur biznesowych firmy Schindler. 

Skontaktuj się z nami:

Schindler Polska
ul. Postępu 12a
02-676 Warszawa
tel. 22 549 21 00

Pion Personalny:
rekrutacja@pl.schindler.com


Bezpieczeństwo

Ponad 54.000 pracowników Schindlera pracuje, by świadczyć usługi dla miliarda ludzi, korzystających z naszych wind i schodów ruchomych każdego dnia. Bezpieczeństwo naszego klienta i pracownika jest najważniejsze.

Budowanie wartości dla klienta

Ukierunkowanie na potrzeby naszych klientów jest podstawą projektowania i dostarczenia wszystkich produktów i usług.

Zaangażowanie w rozwój ludzi

Tylko odpowiednie osoby, są w stanie zaoferować wyjątkową wartość naszym klientom. Rozwijamy predyspozycje pracowników, aby mogli efektywnie pracować z klientami, rozpoznając ich potrzeby i generując największą wartość z naszych produktów i usług.

Schindler chce być preferowanym pracodawcą swojej branży, we wszystkich krajach świata, w których prowadzi działalność. Promujemy wszechstronność i równouprawnienie w zatrudnieniu.

Jakość

Schindler odzwierciedla prawdziwą szwajcarską jakość nie tylko w projektowaniu produktów, ale również w ich dostawie, utrzymaniu i modernizacji. 

Uczciwość i zaufanie

Wszyscy nasi pracownicy - niezależnie od stanowiska, funkcji czy lokalizacji – przestrzegają Kodeksu Postępowania Schindlera. Nasi pracownicy kierują się zasadą uczciwości, otwartością i wysoce etycznym zachowaniem.