Dlaczego Schindler ?

Nieustannie poszukujemy pasjonatów i entuzjastów z energią do działania i budowania relacji. 
W Schindlerze znajdziesz motywujące i angażujące środowisko, które umożliwia rozwój oraz zaplanowanie swojej kariery. Dołącz do nas już dziś! 

Skontaktuj się z nami:

Schindler Polska
ul. Postępu 12a
02-676 Warszawa
tel. 22 549 21 00

Pion Personalny:
rekrutacja@pl.schindler.com


Pracownicy Schindler

Pozyskujemy i współpracujemy z najlepszymi

Nasze strategie i kanały rekrutacji dostosowane są do specyfiki lokalnych rynków. Schindler Career Development Program (SCDP) zapewnia nam dostęp do najlepszych absolwentów wiodących uczelni.
Nasze płace są konkurencyjne i na bieżąco dostosowywane do panujących warunków ekonomicznych, co pozwala nam skutecznie rywalizować na lokalnych rynkach.
Celem firmy Schindler jest, by ścieżki kariery były zróznicowane, a starannie opracowane programy umożliwiajały naszym pracownikom maksymalny rozwój osobisty.
 

Ocena okresowa

Promujemy kulturę ciągłego doskonalenia

W zgodzie z naszą strategią biznesową, wytyczamy naszym pracownikom coroczne, indywidualne cele i określamy wskaźniki efektywności. Dokonywane coroczne oceny pracowników uwzgędniają osiągnięte cele, jak równiez sposób ich realizacji. Dostarczanie naszym klientom produktów i usług najwyższej jakości jest priorytetem zarówno dla naszej kadry managerskiej, jak i dla szeregowych pracowników.

 

Ludzie w windzie

Szkolimy przyszłych liderów i ekspertów

Ciągły rozwój naszych pracowników jest jedną z kluczowych Wartości firmy Schindler; od wszystkich oczekujemy zrozumienia oraz aktywnego udziału w jej realizacji.
Naszym celem jest obsadzanie większości stanowisk managerskich w oparciu o system wewnętrznych awansów. Liczne szkolenia techniczne, biznesowe oraz managerskie dają naszym pracownikom możliwość stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
Pojawiające się okresowo możliwości pracy poza granicami kraju pozwalają na swobodny przepływ wiedzy i informacji, a także propagują różnorodność kulturową i świeżość spojrzenia.

 

Schindler creates and sustains high levels of engagement

Najwyższy poziom kompetencji managerskich

Od wszystkich naszych liderów oczekujemy stworzenia bezpiecznego środowiska pracy, zgodnego z kluczowymi Wartościami firmy Schindler i sprzyjającego sukcesom naszych pracowników.
Możliwości rozwoju, takie jak: udział w szkoleniach i specjalnych projektach, praca poza granicami kraju czy zmiana stanowiska, dostępne są dla pracowników wszystkich szczebli.
 

Kreujemy i utrzymujemy wysokie zaangażowanie wśród pracowników

Nasza kadra managerska ma kluczowy wpływ na zaangażowanie wśród pracowników. Oczekujemy od niej również budowania zaufania między firmą a pracownikiem.
Co dwa lata przeprowadzane są ankiety mierzące poziom zaangażowania wśród pracowników. Ich wysoki wynik przekłada się na umiejscowienie naszych placówek w grupie najlepiej rozwijających się firm w branży.
 

Schindler promotes open dialogue and communication

Promujemy kulturę otwartej organizacji

Od naszych liderów oczekujemy tworzenia kultury otwartego, dwukierunkowego dialogu i swobodnej komunikacji między wszystkimi pracownikami.  Wszystkich pracowników zachęcamy do dzielenia się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami. Dla nas ważne jest budowania szczerych, otwartych i opartych na wzajemnym zaufaniu relacji, zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią.
 

Konserwatorzy Schindler

Tworzymy bezpieczne, zrównoważone i różnorodne środowisko pracy

Bezpieczeństwo naszych pracowników jest jedną z kluczowych Wartości firmy Schindler i jej zasadniczym priorytetem. Naszym celem jest całkowite wyeliminowanie jakichkolwiek wypadków przy pracy zagrażających życiu bądź zdrowiu naszych pracowników.
Od kadry managerskiej wymagamy przykładnej postawy, co uważamy za niezbędne do stworzenia i szerzenia kultury bezpieczeństwa.