Chłopiec na rowerze

Wynagrodzenie w Schindler

Wynagrodzenie w Schindler obejmuje wynagrodzenie podstawowe, premie oraz inne świadczenia. Każda spółka Schindler stosuje się do polityki wynagrodzeń Grupy, która uwzględnia rentowność, wewnętrzną sprawiedliwość wynagrodzeń, wyniki poszczególnych pracowników oraz lokalne praktyki rynkowe.

Skontaktuj się z nami:

Schindler Polska
ul. Postępu 12a
02-676 Warszawa
tel. 22 549 21 00

Dział Personalny:
rekrutacja@pl.schindler.com


Premie i motywatory

Schindler popiera stosowanie narzędzi motywacji i premii za każdym razem, gdy jest to uzasadnione. Na różnych poziomach struktury, zmienny składnik wynagrodzenia jakim jest premia stanowi różną część wynagrodzenia całkowitego - jest to ściśle uzależnione od specyfiki pracy i zadań poszczególnych stanowisk.

Konkurencyjne poziomy wynagrodzenia

Schindler wynagradza swoich pracowników zgodnie z trendami rynkowymi. Przeprowadzamy regularne badania rynku, aby mieć pewność, że nasze wynagrodzenia są konkurencyjne. Skale płac są uproszczone, a każdy kierownik jest odpowiedzialny za otwarte informowanie każdego pracownika o jego/jej wynagrodzeniu na podstawie danych zaczerpniętych z Działu HR.