Cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. Użytkownicy mogą zablokować zapisywanie plików cookies na swoich urządzeniach lub ustalić zasady korzystania z nich poprzez dostosowanie ustawień w swoich przeglądarkach internetowych. W ten sposób wyrażana jest zgoda na określone stosowanie plików cookies.
Ok

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Dwie uśmiechnięte kobiety w windzie

Wynagrodzenie w Schindler

Wynagrodzenie w Schindler obejmuje wynagrodzenie podstawowe, premie oraz inne świadczenia. Każda spółka Schindler stosuje się do polityki wynagrodzeń Grupy, która uwzględnia rentowność, wewnętrzną sprawiedliwość wynagrodzeń, wyniki poszczególnych pracowników oraz lokalne praktyki rynkowe.

Premie i motywatory

Schindler popiera stosowanie narzędzi motywacji i premii za każdym razem, gdy jest to uzasadnione. Na różnych poziomach struktury, zmienny składnik wynagrodzenia jakim jest premia stanowi różną część wynagrodzenia całkowitego - jest to ściśle uzależnione od specyfiki pracy i zadań poszczególnych stanowisk.

Konkurencyjne poziomy wynagrodzenia

Schindler wynagradza swoich pracowników zgodnie z trendami rynkowymi. Przeprowadzamy regularne badania rynku, aby mieć pewność, że nasze wynagrodzenia są konkurencyjne. Skale płac są uproszczone, a każdy kierownik jest odpowiedzialny za otwarte informowanie każdego pracownika o jego/jej wynagrodzeniu na podstawie danych zaczerpniętych z Działu HR.