Narada pracowników

Nasi ludzie

Naszą największą wartością są pracownicy

Skontaktuj się z nami:

Schindler Polska
ul. Postępu 12a
02-676 Warszawa
tel. 22 549 21 00

Dział Personalny:
rekrutacja@pl.schindler.com


" Nasz wynik finansowy generują nasi pracownicy. Naszą ambicją nie jest osiąganie szybkich zysków na kapitalistycznym rynku. Zamiast tego – i zgodnie z najlepszą tradycją spółki rodzinnej, która jest zarządzana w sposób odpowiedzialny i która ciągle się rozwija – chcemy zaoferować naszym pracownikom bezpieczne, innowacyjne i motywujące środowisko pracy w perspektywie długoterminowej. W ten sposób tworzymy odpowiednią wartość dla wszystkich naszych interesariuszy ”.

Alfred N. Schindler Prezes Zarządu


Schindler Polska