Schindler Ltd- Personvern-retningslinjer

Sist oppdatert april 2021

Takk for at du besøker (en av) nettsidene for Schindler-gruppen i Schindler Holding Ltd. og/eller dets datterselskaper, og for din interesse for Schindlers produkter og tjenester.


1. Innledning

Hos Schindler etterstreber vi å ta vare på personvern og sikkerhet for våre brukere, kunder og leverandører, samt deres representanter, i forhold til alle produkter, tjenester, applikasjoner og nettsider som leveres av Schindler Holding Ltd. og alle datterselskaper som virker som kontrollere under relevante beskyttelsesregler og forskrifter. Du finner en liste og kontaktinformasjoner for slike kontroller-grupper hos Schindler på den følgende siden: https://www.schindler.com/schindler-in-europe


2. Formål med Nettsidene

Nettsidene gir informasjon om Schindler

Nettsidene gir generell informasjon om Schindler, deres produkter, løsninger og tjenester, karrieremuligheter og informasjon for investorer.

Noen av Nettsidene har spesielle skjemaer hvor interesserte Nettside-besøkere kan be om mer informasjon om Schindlers produkter og tjenester.

Informasjon om behandlingsaktiviteter som gjelder Schindlers rekrutteringsportal, gis separat før registrering. For ytterligere informasjon brukes følgende lenke: https://job.schindler.com/.


3. Formål med våre Personvern-retningslinjer

Disse Personvern-retningslinjene forklarer hvordan vi håndterer og behandler dine data.

Schindler behandler personlige data i samsvar med gjeldende datavernlover. For å gjøre dette har vi laget disse personvern-retningslinjene ("Personvern-retningslinjer "). Den beskriver hvordan vi samler inn og viderebehandler persondata (i) når du registrerer deg på eller besøker Nettsidene, www.schindler.com eller tilknyttede Nettsider eller (ii) i tilknytning til tjenestene som Schindler leverer.

Disse Personvern-retningslinjene beskriver hvilken type persondata Schindler innhenter, innsamlingsmetoden og for hvilke formål Schindler kan bruke, utveksle eller avsløre slike persondata.

Begrepet "persondata" i disse Personvern-retningslinjene betyr all informasjon som identifiserer eller med rimelighet kan brukes for å identifisere en reell person.

Personvern-retningslinjene er ikke nødvendigvis en fullstendig beskrivelse av vår databehandling. Det er mulig at andre datavern-uttalelser (eller Generelle vilkår og betingelser, Betingelser for deltakelse eller lignende dokumenter) er aktuelle i spesielle tilfeller.

Hvis du gir oss persondata om andre personer

Hvis du gir oss persondata om andre personer (som for eksempel familiemedlemmer, arbeidskolleger), er det ditt ansvar å sikre at de aktuelle personene er klar over denne Datavern uttalelsen og bare gir oss deres data dersom du har fått lov til å gjøre dette og at disse persondataene er riktige.

Din bekreftelse på disse Personvern-retningslinjene

Når du bruker Nettsidene, bekrefter du at dine persondata kan samles inn, brukes og deles i samsvar med disse Personvern-retningslinjene. Hvis du ikke er enig i våre Personvern retningslinjer, må du ikke fortsette med å bruke Nettsidene.

4. Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer i forbindelse med våre Personvern-retningslinjer, dine persondata eller personvern hos Schindler, kan du ta kontakt med oss på:

Schindler AS, Postboks 126, 4702 Vennesla
Telefon: +4738151100
E-postadresse: gdpr.no@schindler.com


5. Slik samler vi inn og behandler persondata

Når, hvordan og hva slags persondata vi samler inn

Schindler behandler personlige data i samsvar med gjeldende datavernlover. Vi kan samle inn dine persondata i løpet av virksomheten vår, inkludert mens du bruker Nettsidene våre.

Noen av Nettsidene har spesielle skjemaer hvor du kan be om mer informasjon om Schindlers produkter og tjenester. Når du sender inn en forespørsel eller sender elektronisk informasjon til Schindler på en eller annen måte (f.eks. via kontaktskjema på nettet, e-post, ved utfylling av en kundeundersøkelse eller et tilbakemeldingsskjema, ved deltakelse i en konkurranse osv.), kan du bli bedt om å oppgi noe informasjon, inkludert, men ikke begrenset til kontaktinformasjoner, f.eks. navn, tittel, firma, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller virksomhetstype.

Vi kan samle inn data om din enhet og konto

Du kan også levere oss data som gjelder ditt utstyr, din klient eller leverandørkonto osv. Disse datatypene vil i mange tilfeller bli ansett som persondata under gjeldende datavern-lovgivning. Hvis du velger å holde tilbake persondata vi ber om, er det mulig du ikke vil få tilgang til eller kunne bruke visse deler, tjenester eller funksjoner på Nettsidene, eller at vi ikke kan besvare spørsmål fra deg.

Vi kan automatisk logge en del teknisk informasjon

Hvis du bruker Nettsidene våre, avsløres visse tekniske og andre opplysninger automatisk av datamaskinen din og loggføres av oss (som f. eks. nettadressen din, hvilken type nettleser du bruker, nettstedet som henviste deg til vår side). Dette gjøres av operasjonelle og sikkerhetsmessige grunner og for å forstå bruken av nettsidene våre bedre. Se avsnittet ‎15 i disse Personvern retningslinjene for, "Informasjonskapsler og andre hjelpemidler for identifikasjon".


6. Formål med Behandling, Kategorier av persondata, Juridiske årsaker

Tabellen nedenfor viser årsakene til at vi behandler (bruker, lagrer, deler osv.) persondata ved bruk av Nettsidene våre, hvilke kategorier av persondata som blir behandlet samt det juridiske grunnlaget for slik behandling.

Formål

Kategorier av persondata

Juridiske grunnlag

Når du abonnerer på et nyhetsbrev

Persondataene som samles inn, gjør det mulig for oss å sende deg nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om våre produkter og tjenester.

Fornavn og etternavn, firmanavn, adresse, e‑postadresse, telefonnummer, informasjon om produktet eller tjenesten du har kjøpt eller er interessert i

Vi behandler persondataene dine basert på din tillatelse til å motta våre nyhetsbrev. Behandlingen av dine persondata er lovlig da det er nødvendig for å gjøre oss i stand til å sende deg nyhetsbrevene våre. Du kan når som helst slette abonnementet for denne tjenesten.

Når du sender en kontaktforespørsel

Persondataene vi samler inn gjør det mulig for oss å behandle din spesifikke forespørsel og våre svar på denne.

Kontaktinformasjoner og informasjon i din kontaktforespørselBehandlingen av dine persondata er lovlig da det er nødvendig for å administrere din forespørsel og for å gi et hensiktsmessig svar.

Når du sender en mediaforespørsel

Persondataene vi samler inn gjør det mulig for oss å behandle din mediaforespørsel og våre svar på denne.

Kontaktinformasjoner og informasjon i din mediaforespørselBehandlingen av dine persondata er lovlig da det er nødvendig for å administrere din forespørsel og for å gi et hensiktsmessig svar.

Når du oppretter en konto på våre Nettsider

Persondataene vi samler inn og behandler gjør det mulig for oss å opprette og betjene en konto for deg på våre Nettsider.

Fornavn og etternavn, firmanavn, adresse, e‑postadresse, telefonnummer samt ditt tildelte kontonummer og det valgte passordet

Behandlingen av dine persondata er lovlig da det er nødvendig for å betjene og vedlikeholde din konto. Du kan når som helst avslutte din konto.

Når du søker en jobb

Persondataene vi samler inn gjør det mulig for oss å behandle dine jobbsøknader.

For mer informasjon, se det spesielle Nettstedet med karrierelenke og med egne Personvern-retningslinjer https://job.schindler.com/.

Kontaktinformasjoner, din skriftlige søknad, CV og sertifikater / vitnemålVi behandler dine persondata i påvente av en ansettelseskontrakt. Dette gjør vi på grunnlag av de nødvendige skrittene for å kunne inngå en kontrakt.

Når ringer vårt CallBack senter i nødsituasjoner

Persondataene vi samler inn gjør det mulig for oss å kommunisere med deg i nødsituasjoner og å bestille en redningstjeneste.

Vi kan registrere informasjoner fra kommunikasjonen i den grad det tillatt i gjeldende lovgivning.

Fornavn og etternavn, sted, telefonnummer, kontaktinformasjon og andre informasjoner for å svare på ditt anrop og å bestille en redningstjeneste

Vi behandler dine persondata i samsvar med juridiske sikkerhetskrav. Behandlingen av dine persondata er lovlig da det er nødvendig for å vurdere nødsituasjonen og for å bestille en redningstjeneste.

Når ringer vårt CallBack senter med generelle spørsmål

Persondataene vi samler inn gjør det mulig for oss å behandle din forespørsel og våre svar på denne.

Fornavn og etternavn, firmanavn, adresse, e‑postadresse, telefonnummer, informasjon om din forespørsel og om produktet eller tjenesten dette gjelder

Behandlingen av dine persondata er lovlig da det er nødvendig for å administrere din forespørsel og for å gi et hensiktsmessig svar.

Når du deltar i kundeundersøkelser

Persondataene vi samler inn gjør det mulig for oss å motta din tilbakemelding om våre produkter og tjenester, å vurdere, analysere og forbedre våre produkter og tjenester og gi opplæring til våre ansatte.

Fornavn og etternavn, firmanavn, adresse, e‑postadresse, telefonnummer, din tilbakemelding om våre produkter eller tjenester.

Behandlingen av dine persondata er lovlig da det er nødvendig for å administrere vårt forhold til deg og for å forbedre våre produkter og tjenester.

Når vi bruker dine persondata for markedsføringsformål

Persondataene som vi samler inn og behandler gir oss muligheten til å tilby deg våre produkter og tjenester og tilknyttee tjenester, f.eks. invitasjoner til arrangementer, til deg på telefon, e-post eller annen måte.

Fornavn og etternavn, selskapsnavn, stilling, adresse, e-postadresse, telefonnummer, og potensielt ytterligere data som er påkrevd for markedsføringsformål.Behandlingen av dine persondata er berettiget siden det er nødvendig for å tilby våre produkter og tjenester til deg.

7. Automatisert beslutningstaking inkludert profilering

Vi utfører ingen automatiserte beslutningstakinger og profileringer

Vi har ingen ønsker om å bruke persondataene vi samler inn fra deg for å utføre beslutninger basert utelukkende på automatisert behandling. Vi har heller ingen ønsker om å behandle dataene dine automatisk for å evaluere bestemte personlige aspekter.


8. Hvor lenge beholder vi dine persondata

Hvor lenge beholder vi dine persondata

Schindler utfører alle rimelige skritt for å sikre at dine persondata bare behandles i den minste nødvendige perioden for formålene som er angitt i disse Personvern-retningslinjene. Vi behandler og beholder dine persondata så lenge det er nødvendig

  • for formålene de er innsamlet for,
  • for gjennomføring av våre kontraktsmessige forpliktelser, dvs. så lenge hele forretningsforholdet eller ansettelsesforholdet (fra innledningen, under gjennomføringen av kontrakten inntil den er avsluttet) varer,
  • for samsvar med juridiske forpliktelser eller andre formål som gjelder behandlingen, samt utover denne varigheten i samsvar med juridiske forpliktelser for oppbevaring og dokumentasjon.

Persondata kan også oppbevares

  • for den perioden hvor det vil kunne framsettes krav mot Schindler eller
  • så lenge vi er juridisk eller på annen måte forpliktet til å gjøre dette eller
  • hvis legitime forretningsinteresser krever ytterligere oppbevaring (f.eks. for bevis og dokumentasjonsformål).

Så lenge dine persondata ikke lenger er påkrevet for de nevnte formål, vil de bli slettet eller anonymisert, så langt det er mulig.


9. Overføring av persondata til andre parter (innenfor/utenfor EØS)

Hvem har tilgang til dine persondata

Vi kan tillate tilgang til all informasjon (inkludert kategorier av persondata) som er levert til Schindler i forbindelse med en gyldig juridisk prosess, som for eksempel en ransakingsordre, stevning eller retts-/myndighetskjennelse, for å etterleve slike prosesser og for å beskytte våre rettigheter og eiendom. Hvis det foreligger fullmakter, kan vi også tillate tilgang til denne informasjonen i spesielle nødstilfeller der det foreligger fare for fysisk sikkerhet.

Schindler forbeholder seg videre rett til å avsløre all informasjon som er mottatt fra eller om deg til tredjeparter i forbindelse med en fusjon, ervervelse, konkurs eller salg av alle eller store deler av Schindlers eiendeler.

Vi deler dine persondata med andre Schindler-foretak og tredjeparter utenfor Schindler

Dine persondata kan overføres til andre Schindler-foretak, samt til alle tredjeparter som aktuelle Schindler-foretak inngår underkontrakter med for hele eller deler av denne behandlingen. Dette kan for eksempel inkludere leverandører av elektroniske markedsføringstjenester, vertsleverandører, teknisk støtte og alle andre aktuelle roller.

De behandler dine persondata bare for formålene som er angitt i disse Personvern-retningslinjene og godtar å behandle dem i samsvar med dette. De kan bare behandle dine persondata på samme måte som Schindler har lov til å behandle dem.

Vi kan overføre dine persondata utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)

Da Schindler er et globalt og verdensomspennende selskap, vil dine persondata kunne bli overført til land med et annet databeskyttelsesnivå enn det landet hvor persondataene er sendt fra. Ved overføring av persondata til et land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) sikrer Schindler automatisk en systematisk bruk av et passende beskyttelsesnivå for slike persondata med godkjente midler (f.eks. ved å etablere standard kontraktsbetingelser for behandling av persondata, i samsvar med EU kommisjonens modellklausuler). Du kan be om mer informasjon om slike tiltak (inkludert kopier hvis det er aktuelt) ved å ta kontakt med Schindler via kontaktinformasjonene nedenfor.

Vi selger ikke dine persondata

Med unntak av det som er angitt i disse Personvern-retningslinjene eller andre datavern uttalelser som gjelder i spesielle tilfeller, vil vi ikke selge, drive handel med, lisensiere eller leie ut dine persondata til noen tredjeparter utenfor Schindler.


10. Dine rettigheter

Hvordan få tilgang til dine persondata og gjøre bruk av dine øvrige rettigheter

Som rettighetshaver i forhold til aktuelle lover kan du ha noen eller alle følgende rettigheter med hensyn til dine persondata. Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en forespørsel til GDPR.no@Schindler.com

Du må i så fall sette inn dine personinformasjoner og dessuten en måte for å verifisere din identitet (f.eks. kopi av identitetskort eller førerkort). Hvis forespørselen sendes av en annen person enn deg selv, uten å vedlegge bevis på at forespørselen er lovlig sendt på vegne av deg, vil forespørselen bli avvist.

Merk at Schindler kan avvise forespørsler som er overdrevne eller som er misbruk av aktuelle rettigheter.

Merk også at noen av disse rettighetene kan være begrenset i tilfeller der Schindler har en overstyrende interesse eller juridisk forpliktelse til å fortsette å behandle dine data.

1. Tilgangsrettigheter og dataportabilitet

Du kan ha rett til å motta bekreftelse på om Schindler behandler persondata i forhold til deg, og i så tilfelle få tilgang til en kopi av disse. Hvis du krever ytterligere kopier, er det mulig at vi vil kreve et rimelig gebyr for dette.

For visse datatyper kan du også ha rett til dataportabilitet.

2. Nøyaktige data: Rett til korreksjon og rett til sletting

Du kan ha mulighet til å korrigere eller få slettet dine persondata, forutsatt at aktuelle juridiske krav er tilfredsstilt. Retten til sletting er gjenstand for forskjellige unntak, spesielt når det gjelder persondata hvor behandling er nødvendig for å støtte rettstvister eller for samsvar med lovbestemte oppbevaringskrav.

3. Begrensninger i behandlingen: Rett til begrensning og rett til å nekte og tilbaketrekking av samtykke

Du kan ha rett til å nekte behandling av dine persondata, og vi vil gjøre det

  • dersom vi stoler på vår egen eller noen andres juridiske interesser av å behandle dine persondata, unntatt
  • hvis vi kan vise til overbevisende juridisk grunnlag for behandling av dine persondata.

I forbindelse med behandling av dine persondata for direkte markedsføringsformål kan du ha rett til å nekte dette når som helst.

Der all behandling er basert på samtykke, kan du ha rett til å trekke tilbake slikt samtykke når som helst (uten at dette berører behandlingen før tilbaketrekkingen av samtykket).

4. Rett til innlevering av klage til overvåkende myndigheter

Du kan ha rett til å levere inn klage til overvåkende myndighet, spesielt datavern myndigheter som har ansvar for ditt bosted eller ledende overvåkende myndighet hos Schindler, nemlig: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm


11. Slik beskytter vi dine persondata

Sikkerhet og konfidensialitet for dine persondata

Vi forplikter oss til å oppbevare dine persondata på en sikker måte og vi har implementert passende retningslinjer for informasjonssikkerhet, regler og tekniske tiltak for å beskytte din personlige informasjon som vi har kontroll over, mot uautorisert tilgang, feil bruk eller avsløring, uautorisert modifikasjon og ulovlig destruksjon eller utilsiktet tap.

Alle våre ansatte, partnere, konsulenter, arbeidere og databehandlere (dvs. de som behandler dine persondata på vegne av oss, med formålene som er angitt ovenfor), som har tilgang til og er knyttet til behandlingen av dine persondata, er forpliktet til å respektere konfidensialiteten for slike data.


12. Persondata for barn

Ingen innsamling av persondata fra barn

Schindler samler ikke bevisst inn informasjon fra barn. Hvis Schindler erfarer at et barn har levert persondata, vil de bruke rimelige anstrengelser for å fjerne slik informasjon fra filene sine.


13. Lenker til andre nettsider

Vi kan presentere lenker til andre nettsider enn Schindlers

Disse Personvern-retningslinjene gjelder bare Nettsidene, og ikke nettsider eid av tredjeparter. Vi kan tilby lenker til andre hjemmesider som vi tror kan være av interesse for deg. Men fordi Internett fungerer som det gjør, kan vi ikke garantere personvernstandardene til slike nettsider eller ta på oss ansvaret for innholdet på andre nettsider enn Schindlers nettsider.

Disse Personvern-retningslinjene tar ikke sikte på å gjelde for lenkede nettsider som ikke tilhører Schindler. Når du åpner en lenke til andre hjemmesider, bør du gå varsomt frem og først lese de personvernretningslinjene som gjelder på den aktuelle hjemmesiden.


14. Bruk av programtillegg i sosiale medier

Slik bruker vi Sosiale bokmerker (f.eks. Facebook, Twitter eller LinkedIn)

Hvis du bruker sosiale bokmerker, sender du identifiserbar informasjon til plattformen for de respektive sosiale mediene. Eventuelle kommentarer eller aktivitet som skyldes personer som bruker sosiale bokmerker, blir ikke kontrollert eller bifalt av Schindler, og Schindler skal ikke holdes ansvarlig for slike eller være forpliktet av dem. Personer som deler Schindlers innhold via sosiale bokmerker, har ikke rett til å tale på vegne av eller representere Schindler. Deres meninger og synspunkter skal i streng forstand betraktes som deres egne og ikke som Schindlers.

Disse Personvern-retningslinjene tar ikke sikte på å gjelde for lenkede nettsider som ikke tilhører Schindler. Når du åpner en lenke til andre hjemmesider, bør du gå varsomt frem og først lese de personvernretningslinjene som gjelder på den aktuelle hjemmesiden.

Bestemmelsene i Schindlers Vilkår og betingelser og disse Personvern-retningslinjene som er knyttet til lenker til andre nettsider, gjelder også for sosiale bokmerker.

Tredjeparts-nettsider og plattformer for sosiale medier kan samle inn dine persondata

Hvis du bruker sosiale bokmerker, sender du identifiserbar informasjon til plattformen for de respektive sosiale mediene. Eventuelle kommentarer eller aktivitet som skyldes personer som bruker sosiale bokmerker, blir ikke kontrollert eller bifalt av Schindler, og Schindler skal ikke holdes ansvarlig for slike eller være forpliktet av dem. Personer som deler Schindlers innhold via sosiale bokmerker, har ikke rett til å tale på vegne av eller representere Schindler. Deres meninger og synspunkter skal i streng forstand betraktes som deres egne og ikke som Schindlers.

Disse Personvern-retningslinjene tar ikke sikte på å gjelde for lenkede nettsider som ikke tilhører Schindler. Når du åpner en lenke til andre hjemmesider, bør du gå varsomt frem og først lese de personvernretningslinjene som gjelder på den aktuelle hjemmesiden.


15. Informasjonskapsler og andre hjelpemidler for identifikasjon

Hva er en informasjonskapsel

En informasjonskapsel er en liten datamengde som lagres i besøkerens datamaskin eller mobile enhet av en nettside. De brukes svært ofte for å få nettsidene til å virke, eller for å fungere mer effektivt, og også for å levere informasjon til nettsidens eiere.

Vår bruk av informasjonskapsler

Nettsidene våre bruker informasjonskapsler, pikselmerker og andre hjelpemidler for identifikasjon og lokal lagring (til sammen kalt "Informasjonskapsler" nedenfor) for å skille deg fra andre brukere på nettsiden vår og på nettsider i vårt nettverk. Dette hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du leser nettsiden vår og nettsider i nettverket vårt og gjør det også mulig for oss å forbedre nettsidene og tjenestene våre.

Du finner mer informasjon om informasjonskapsler som vi bruker på Nettsidene våre ved å lese våre Retningslinjer for informasjonskapsler.


16. Endringer i disse Personvern-retningslinjene

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Personvern retningslinjene til enhver tid og etter vår egen vurdering. Vi varsler om alle slike endringer i samsvar med gjeldende datavern-lovverk.