Schindler 6500

Kapasitet: 630 kg - 2 500 kg, 8 - 33 passasjerer
Løftehøyde: opp til 150 m, max 50 etg.
Hastighet: 1,0 meter per sekund, max 3,0 meter per sekund

Mange muligheter for en bedre tilpasning

Ønsker du den optimale heisløsningen i bygget? Schindler 6500 er den fleksible, moderne metoden for utskifting av bestående heisanlegg. Den hjelper deg til å få maksimal utnyttelse av din bygning, med økt trafikkavikling av mennesker og gods ved maksimal utnyttelse av bestående sjakter.

 

Fleksibel plassutnyttelse

De krav du stiller til en ny heis i bygget, vil Schindler 6500 gi deg god utnyttelse av bestående sjakt.
− Standard stolstørrelser kan tilpasses i bredde og dybde i 50 mm trinn.

 

Bedre komfort

Med den nyeste teknologi i trafikkstyring, er Schindler 6500 symbolet på moderne mobilitet. Den totalt utkonkurrerer alle umoderne heiser og gir alle brukere i bygget en raskere, stillere og mer komfortabel heis.

Miljø

Med Schindler 6500’s energimerke A og de øvrige energieffektiviserende tiltakene nevnt tidligere, viser vi at vi tar miljøet på alvor. Det gir også deg som heiseier ekstra oppmerksomhet og høy ”Score” på ditt ”grønne bygg”, ved å velge denne løsningen ”Miljø sertifikat”.

Frihet til å velge

Velg ditt eget design ved å kombinere farger, materialer, belysning, speil, håndlist og tilbehør. Du kan velge mellom 4 interiørstiler, eller du kan designe heisstolen som du selv ønsker den.

Kontakt oss

Drivenesveien 24
Postboks 126, 4702 Vennesla
Telefon: 38 15 11 00

mailto:kundeservice@schindler.com