Schindler 9700AE

Schindler 9700 AE – Rulletrappen for store krav og store høyder.

Klar for det meste

Den nye Schindler 9700AE-S tilbyr best pris/ytelse for standard offentlige transportinstallasjoner hvor trinsene er påkrevd på utsiden av kjedeleddene.

Store offentlige transportfasiliteter med høyt passasjertrafikkvolum døgnet rundt kan være en stor belastning for rulletrapper. Men for Schindler 9700AE-S er ekstreme belastninger en rutine. Høykvalitetskomponenter imøtekommer de fleste offentlige spesifikasjoner for høy hastighet og lang levetid.

Smart design

Reduksjonen av den generelle bredden til 1600 mm gjør det enkelt å passe inn i eksisterende gruvedimensjoner. Som et resultat er Schindler 9700AE-S ideell ved utskifting av eldre rulletrapper som ikke lenger holder koken oppe i miljøet for ekstreme belastninger.

Schindler 9700AE kan tilpasses for å oppfylle kravene i bygg med kollektivtrafikk. Vitale deler kan skredderys til kundens behov. Schindler 9700AE oppfyller verdens antatt strengeste krav til hastighet og levetid. Dette gjør det mulig å fungere i alle typer omgivelser og bruk.

Kontakt

Drivenesveien 24,
Postboks 126, 4702 Vennesla
Telefon: 38 15 11 00
Faks: 38 15 78 58
reb.email@no.schindler.com