CleanSpace Distansering gjennom styring av brukerantall

En av de beste måtene å bekjempe spredning av bakterier og virus på er å begrense atkomsten til trange steder. Dette sikrer at folk kan følge retningslinjene for sosial distansering og føle seg trygge i offentlige rom. Schindler CleanSpace regulerer maksimumskapasiteten i heisene på en slik måte at de ikke blir overfylt.

Raskt og enkelt

Raskt og enkelt

Maksimumskapasiteten kan enkelt innstilles av en servicetekniker.

Lett forståelig

Lett forståelig

En enkel løsning som ivaretar beboeres og andre passasjerers behov for sosial distansering i heiser.

Kostnadseffektivt, Schindler Norge

Kostnadseffektivt

Denne rimelige løsningen kan bidra til å unngå overfylte heiser uten at det trengs ny maskinvare.


Hvordan fungerer det?

Med Schindler CleanSpace kan maksimumslasten i lastmålesystemet enkelt justeres til ønsket kapasitet, slik at retningslinjene for sosial distansering kan overholdes. Den vanlige innstillingen er rundt 90 %, men for å oppnå god distansering kan den reduseres til 50 %.

Når den innstilte kapasiteten er nådd, vil heisen ikke stoppe for anrop om å ta inn flere passasjerer, men fortsette direkte til den registrerte destinasjonen. Så snart passasjerene har gått ut til sine ønskede destinasjoner, vil heisen automatisk betjene de gjenstående etasjeanropene.

 

CleanSpace - Distansering gjennom styring av brukerantall

Kontakt oss

Schindlers tjenester og produkter er tilgjengelig i mer enn 120 land. Finn din  kontakt for dine behov.