CleanMobility-løsninger Hygiene og sikkerhet for heiser, rulletrapper og rullebånd

CleanMobility-løsninger - Hygiene og sikkerhet for heiser, rulletrapper og rullebånd

Vi lever i en verden i rask endring, og måten vi samhandler og kommuniserer på, endres enda raskere. Det har oppstått nye utfordringer i det offentlige rom, men vi lærer etter hvert hvordan vi kan hanskes med disse på en komfortabel og sikker måte. Hos Schindler har vi utviklet de innovative Schindler CleanMobility-løsningene som gjør det lettere å tilpasse seg den nye situasjonen – ved å holde heiser og rulletrapper rene og trygge.

Løsninger for ren og berøringsfri betjening

Schindler Ahead ElevateMe
Berøringsfri heisbetjening med et sveip på telefonen

Schindler CleanCall
Berøringsfrie samtale- og betjeningsknapper i heisen

PORT Technology og myPORT Public
Avansert transittstyring med berøringsfri tilgang

Schindler CleanCover
Antibakteriell film til å dekke gulvet og knappene i heisstolen med


Løsninger for passasjeravstand og sosial distansering

Schindler UV CleanAir
Luftrensesystem som holder luften i heisstolen frisk og hygienisk

Schindler UV CleanCar
UV-C-lyssystem som renser overflatene i heisstolen uten bruk av ozon og kjemikalier

Schindler CleanSpace
Muliggjør sosial distansering ved å gi mer plass til hver enkelt heispassasjer

Schindler Ultra UV og Ultra UV Pro
Pålitelig og usynlig beskyttelse for rekkverk på rulletrapper og rullebånd

Kontakt oss

Schindlers tjenester og produkter er tilgjengelig i mer enn 120 land. Finn din  kontakt for dine behov.