Heiser og rulletrapper for lagerbygninger , industri

Bygninger for offentlig transport med mange mennesker, som jernbanestasjoner og flyplasser, har mennesker som ønsker en effektiv transport fra A til B. Lange køer og ventetider vil man helst unngå.  Driftssikre og riktig plasserte heiser og rulletrapper er avgjørende for å oppnå dette.

Nøyaktig planlegging.

Schindlers løsninger vil hjelpe flyplasser og jernbanestasjoner til å fungere som en sveitsisk klokke. Schindler arbeider med nøyaktig presisjon for å møte kundens spesifikke krav. Kjennetegnet ved god stoppnøyaktighet, enkle I bruk, sikre og holdbare. Schindler transportere millioner av mennesker ved å fokusere på den enkeltes behov.

Tilgjengelighet.

Schindlers produkter er robuste og tilstrekkelig store for å frakte fullastede vogner. Tydelige trykknapper med blindeskrift som er enkle å bruke selv når hendene er fulle. Schindlers heiser og rulletrapper finnes alltid tilgjengelig for deg.

Kontakt oss

Drivenesveien 24
Postboks 126, 4702 Vennesla
Telefon: 38 15 11 00

mailto:kundeservice@schindler.com