Heis og rulletrapper for forretningsbygg Schindler

Kontorbygg har stor trafikk av mennesker – noe som gir store utfordringer ved arbeidstidens begynnelse og slutt – og ved lunchtid. Schindler kan gjennom årtier vise til god planlegging og løsninger for kontor- og forretningsbygg.

Ytelse i flere dimensjoner.

Schindlers heiser og rulletrapper optimaliserer effektiviteten gjennom både høy trafikk og perioder med mindre transportbehov av mennesker. Schindlers teknologi gir høy ytelse med en fleksibilitet i design, størrelser og funksjoner.

Tilpasning til bygning.

Schindlers produkter og tjenester tilpasses til bygningen – alt fra den prestisjefylte og elegante bygningen – til den enklere arkitekturen. Schindler kombinerer dette med optimal håndtering av kapasiteten.


Kontorbygg for Statoil Oslo

Levert i 2012
8 Heiser: Schindler 5400 & Schindler 2400
6 av heisene går i gruppestyring

Kontakt oss

Schindler AS 

Drivenesveien 24
Postboks 126, 4702 Vennesla
Telefon: 38 15 11 00
mailto:kundeservice@schindler.com