Pålitelighet og effektivitet når det trengs mest

Pålitelighet er vår ledestjerne ved utvikling av heiser for helsebygg. Schindlers produkter er utformet slik at pasienter skal kjenne seg trygge og bekvemme. I tillegg er heisene konstruert for optimal effektivitet og lavt energiforbruk.

Solid design.

Schindlers sengeheiser er utformet spesielt for dette behovet, med hensyn til størrelser, utstyr og hygiene - i tillegg til egnede spesialfunksjoner i styringen.

Nøyaktig teknologi

Helsebygg er sensitive miljøer med mange mennesker. Transport av pasienter må skje med en nøyaktig og myk start og stopp. Schindlers dører åpner seg nøyaktig hver gang. Sveitsisk presisjon brukt for å tilfredsstille kravene i krevende miljøer.

Kontakt oss

Drivenesveien 24
Postboks 126, 4702 Vennesla
Telefon: 38 15 11 00

mailto:kundeservice@schindler.com