På Kontoret

Du kan bidra til å skape en merverdi for
våre kunder ved å velge en karriereveg innenfor et av følgende områder

Økonomi

Når du arbeider på økonomiavdelingen bidrar du til å nå avdelingens tre definerte oppgaver – håndtere virksomhetens økonomiske ressurser, oppnå høy kvalitet og effektivitet innenfor økonomi/controller prosessene og sikre god planlegging og styring av virksomheten.


Personal

På Schindlers personalavdeling støtter du bedriftens ledere og øvrige medarbeidere. Du er med på å bidra til virksomhetens fremgang ved å motivere ansatte til å levere med høy kvalitet. Personalavdelingen har systemer, verktøy og prosesser på plass som sørger for likebehandling av alle medarbeidere.

Kontakt oss