Arbeid i felten

Du kan skape direkte verdi for våre kunder
ved å velge en karriere innenfor et av følgende områder

Field Operations

Som medarbeider innenfor Field Operation, blir du
endel av det daglige arbeidet i den del av virksomheten du arbeider på. Dette
inkluderer å forvalte Schindlers ressurser og kunnskaper for å håndtere en markedsfokusert virksomhet, god kundetilfredshet,
maksimal lønnsomhet, ivareta sikkerheten til alle ansatte samt deres
engasjement og utvikling.


Ettermarked, modernisering og nyinstallasjon

Det å arbeide for ettermarkedet (EI), modernisering (MOD),
og nyinstallasjon (NI) innebærer at du fokuserer på å indentifisere kundens
behov innenfor hvert markedsområde, definerer salgsstrategier, håndterer
produktene og deres mulighet til å etterkomme kundens ønsker, effektivitet og
inntjening.


Teknikk og Field Support

En karriere innenfor Teknikk og Field Support plasserer deg i første linje innenfor vår virksomhet. Du bidrar med gode tekniske løsning innenfor kvalitetessikrede installsjons- og servicemetoder. Du bidrar til at din avdeling kan garantere høyeste nivå innenfor utdanning og faglige kvalifikasjoner og levere kompliserte tekniske løsninger.

 

Kontakt

Drivenesveien 24-26
Postboks 126, 4702 Vennesla
Telefon: 38 15 11 00
Faks: 38 15 78 58
reb.email@no.schindler.com

Ledige Stillinger:
Schindler Job Portal