Covid-19

12.03.2020

Anbefalte rutiner for begrensing av smitte i heis. Vår målsetning er å bidra til preventive tiltak og samtidig sikre minst mulig negativ påvirkning på våre kunders helse, sikkerhet og virksomhet. Våre heiser av nyere dato er utstyrt med fjernovervåkning. Dette gir muligheter til endring av funksjoner uten at det er nødvendig med oppmøte på stedet.

  • Dette kan være nedjustering av tillatt last i heisen som vil begrenser antall personer i heisen på samme tid.
  • Nedjustering av tillatt last vil også føre til at heisen går forbi øvrige etasjer hvis det er et gitt antall personer i heisen.
  • Ved heisstans eller andre uregelmessigheter ved heisen kan vi vurdere dette gjennom fjernovervåkningen før servicemontør ankommer. I enkelte tilfeller vil det være unødvendig å sende servicemontør til stedet.

Er du i tvil om deres heis(er) har fjernovervåkning, eller ønsker endringer på heisens funksjoner?

Ta kontakt med vårt servicesenter på e-post: servicesenter@schindler.com


Kjære kunde,

I forbindelse med den seneste utviklingen av COVID-19 utbruddet, ønsker vi å informere om at Schindler AS har iverksatt nødvendige tiltak for å begrense smittefare i og utenfor vår organisasjon. Vi følger råd som gis av styrede myndigheter og helseinstitusjoner. I tillegg har vi interne retningslinjer, som tar hensyn til våre kunder og vår ansatte. Helsen og sikkerheten til våre kollege, kunder, brukere og samarbeidspartnere er vår høyeste prioritet til enhver tid.

Vår målsetning er å bidra til preventive tiltak; og samtidig sikre minst mulig negativ påvirkning på våre kunders helse, sikkerhet og virksomhet.

Kontakt oss

Besøksadresse:

Karvesvinger 5

0579 Oslo


Telefon: 38 15 11 00

mailto:kundeservice@schindler.com