Historie

Kontakt oss

Drivenesveien 24
Postboks 126, 4702 Vennesla
Telefon: 38 15 11 00

mailto:kundeservice@schindler.com

1936 - 1960

 • 1936
  Emil Reber Elektriske Heiser ble etablert 15. april. 1938 Den første Schindlerheis ble levert i Kristiansand. 1940 ”Bua” i Lunden (Vennesla) ble innkjøpt samt verktøy og maskiner.

 • 1945
  Reber's mek. Verksted ble etablert 12. november med fire ansatte med produksjon av ”Sunwind” tørkestativer, trehjulssykler og heisreparasjoner.

 • 1946
  Bedriften forandret navn til Brødrene Reber mek. Verksted. 1950 Brødrene Reber mek. Verksted flyttet i nye lokaler til Moseidmoen med 12 ansatte for produksjon og montasje av heiser.

 • 1952
  Den første heis til Oslo ble levert og bedriften fikk en rask vekst.

 • 1954
  Første utvidelse av verkstedet var nødvendig (Byggetrinn II) og avdelingskontoret i Stavanger ble opprettet.

 • 1957
  Avdelingskontor i Bergen ble etablert.

 • 1958
  Byggetrinn III med 500 m2 montasjehall ble- fullført. 1959 Den 19. oktober ble Reber Heis A/S i Oslo stiftet. 1960 Byggetrinn IV, lagerhus og nytt velferdslokale ble ferdig og nye avdelinger opprettet i Sandefjord, Drammen og Trond-heim.

1960 -1980

 • 1964
  Den 10. juni ble selskapet omdannet til aksjeselskap med en aksjekapital på kr. 100.000,-.

 • 1968
  Brødrene Reber A/S kjøpte ”Wisbech's” heisbedrift og over-tok avdelingene i Trondheim, Bergen og Stavanger. Oslo-avdelingen økte til 60 mann.

 • 1970
  Byggetrinn V, nytt lager og spedisjonshall på 500 m2 ble tatt i bruk. Bedriften har avdelinger fordelt over hele landet.

 • 1976
  Bedriften kjøpte Myhre's heisindustri i Oslo og Bergen.

 • 1977
  1.mai ble hovedinteressen i Brødrene Reber A/S solgt til nytt selskap ”Reber Schindler Heis A/S”. Aksjekapital kr. 3.000.000,-.

 • 1979
  Leveranse av hydraulisk heis med nyttelast 20 tonn (størst i Europa) til Ulvenveien 111 i Oslo.

1980 - 2000

 • 1982
  Anlegg nr. 5.000, en kulisseheis med 80m2 store dører, ble solgt til Det norske Teater

 • 1987
  Osloavdelingen flyttet til nye lokaler i Ringnesveien ved Rommen i Groruddalen.

 • 1989
  Reber Schindler Heis A/S kjøpte 49% av aksjene i Heddin Schindler Lüftur, Island

 • 1990
  Reber Schindler Heis A/S kjøpte 40% av Access på Hamar

 • 1993
  Reber Schindler Heis A/S kjøpte heisfirmaet Ingeniør Thorvald Sætre Stahl Heiser A/S i Bergen

 • 1996
  Produksjonen på hovedkontoret i Vennesla ble lagt ned

2000 -

 • 2002
  Reber Schindler Heis A/S selger sine aksjer i Access.
  Heisanlegg nummer 10.000 er solgt til en god samarbeidspartner på Sørlandet, Br. Reme, som i en årrekke har vært en trofast kjøper av nye heiser.
 • 2018 Schindler Stahl AS fusjoneres med Reber Schindler Heis AS. Fusjon av de to selskapene ble til Schindler AS