Historie

1936 - 1960

 • 1936
  Emil Reber Elektriske Heiser ble etablert 15. april. 1938 Den første Schindlerheis ble levert i Kristiansand. 1940 ”Bua” i Lunden (Vennesla) ble innkjøpt samt verktøy og maskiner.

 • 1945
  Reber's mek. Verksted ble etablert 12. november med fire ansatte med produksjon av ”Sunwind” tørkestativer, trehjulssykler og heisreparasjoner.

 • 1946
  Bedriften forandret navn til Brødrene Reber mek. Verksted. 1950 Brødrene Reber mek. Verksted flyttet i nye lokaler til Moseidmoen med 12 ansatte for produksjon og montasje av heiser.

 • 1952
  Den første heis til Oslo ble levert og bedriften fikk en rask vekst.

 • 1954
  Første utvidelse av verkstedet var nødvendig (Byggetrinn II) og avdelingskontoret i Stavanger ble opprettet.

 • 1957
  Avdelingskontor i Bergen ble etablert.

 • 1958
  Byggetrinn III med 500 m2 montasjehall ble- fullført. 1959 Den 19. oktober ble Reber Heis A/S i Oslo stiftet. 1960 Byggetrinn IV, lagerhus og nytt velferdslokale ble ferdig og nye avdelinger opprettet i Sandefjord, Drammen og Trond-heim.

1960 -1980

 • 1964
  Den 10. juni ble selskapet omdannet til aksjeselskap med en aksjekapital på kr. 100.000,-.

 • 1968
  Brødrene Reber A/S kjøpte ”Wisbech's” heisbedrift og over-tok avdelingene i Trondheim, Bergen og Stavanger. Oslo-avdelingen økte til 60 mann.

 • 1970
  Byggetrinn V, nytt lager og spedisjonshall på 500 m2 ble tatt i bruk. Bedriften har avdelinger fordelt over hele landet.

 • 1976
  Bedriften kjøpte Myhre's heisindustri i Oslo og Bergen.

 • 1977
  1.mai ble hovedinteressen i Brødrene Reber A/S solgt til nytt selskap ”Reber Schindler Heis A/S”. Aksjekapital kr. 3.000.000,-.

 • 1979
  Leveranse av hydraulisk heis med nyttelast 20 tonn (størst i Europa) til Ulvenveien 111 i Oslo.

1980 - 2000

 • 1982
  Anlegg nr. 5.000, en kulisseheis med 80m2 store dører, ble solgt til Det norske Teater

 • 1987
  Osloavdelingen flyttet til nye lokaler i Ringnesveien ved Rommen i Groruddalen.

 • 1989
  Reber Schindler Heis A/S kjøpte 49% av aksjene i Heddin Schindler Lüftur, Island

 • 1990
  Reber Schindler Heis A/S kjøpte 40% av Access på Hamar

 • 1993
  Reber Schindler Heis A/S kjøpte heisfirmaet Ingeniør Thorvald Sætre Stahl Heiser A/S i Bergen

 • 1996
  Produksjonen på hovedkontoret i Vennesla ble lagt ned

2000 -

 • 2002
  Reber Schindler Heis A/S selger sine aksjer i Access.
  Heisanlegg nummer 10.000 er solgt til en god samarbeidspartner på Sørlandet, Br. Reme, som i en årrekke har vært en trofast kjøper av nye heiser.
 • 2018 Schindler Stahl AS fusjoneres med Reber Schindler Heis AS. Fusjon av de to selskapene ble til Schindler AS

Desember 2018

Schindler AS overtar Euroheis AS

Schindler AS har 05.12.18 inngått en avtale med Euroheis AS om å overta virksomheten.

Euroheis har en bred heisfaglig kompetanse, tilegnet gjennom 25 års virksomhet innen
service, reparasjoner og moderniseringer av heiser.

Deres engasjement har skapt gode relasjoner til både større og mindre kunder – med
vekt på sikkerhet og god kvalitet.

Euroheis vil bli integrert i Schindler’s organisasjon i løpet av 2019.

Overtagelsen er et viktig element i å styrke Schindler’s samlede posisjon i det norske
heismarkedet, og vi ser fram til å inkludere Euroheis’ ansatte og kunder i vår
virksomhet.

Kontakt oss

Besøksadresse:

Karvesvinger 5

0579 Oslo


Telefon: 38 15 11 00

mailto:kundeservice@schindler.com