Schindler Norge

Schindler A/S er bransjens største firma med omkring 380 ansatte. Vårt hovedkontor er lokalisert i Vennesla utenfor Kristiansand. Vi har avdelingskontorer fordelt over hele landet.

Kontakt oss

Drivenesveien 24
Postboks 126, 4702 Vennesla
Telefon: 38 15 11 00

mailto:kundeservice@schindler.com

Schindler A/S er heleid av Schindlerkonsernet som er verdens største leverandør av rulletrapper og den nest største leverandøren av heiser. Det sysselsetter over 60000 mennesker og opererer på alle fem kontinent. Schindler designer, vedlikeholder og moderniserer transportsystemer for omtrent alle bygningstyper verden over. Globalt transporterer Schindler mer enn 1 milliard mennesker hver dag.