Schindler sponsor van het NVTG beurs

05.04.2011

Schindler Liften B.V. neemt op 14 en 15 april deel aan het NVTG Congres, het congres van de Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg. Schindler is op het congres aanwezig met een stand en sponsort tevens een deel van het congres.

Het congres heeft dit jaar het thema “iedere omwenteling geeft (ont) spanning” meegekregen. Dit thema sluit aan bij de ambitie van Schindler om, naast voordurend te ontwikkelen op technologisch gebied, het belang en comfort van de gebruiker voorop te laten staan. Door het sponsoren van het NVTG congres toont Schindler haar betrokkenheid bij de totstandkoming van vernieuwende zorg- en wooncomplexen.

Schindler heeft ruim 130 jaar ervaring binnen een branche waar nieuwe technologieën, modernisering en verandering aan de orde van de dag zijn. Ze weet als geen ander dat al deze veranderingen van iedereen aanpassingsvermogen vragen en dat het belangrijk is om hier als leverancier rekening mee te houden. Daarnaast kent ze de gebruikers van haar product goed. Schindler heeft dan ook zelf een hoog aanpassingsvermogen ontwikkeld wat haar in staat stelt om altijd met een passende en toegankelijke oplossing te komen. Het thema van het NVTG congres “iedere omwenteling geeft (ont) spanning” gaat uit van diezelfde gedachte.

Marco van der Broeck, General Marketing Manager Benelux Schindler Liften: “De gezondheidszorg is voor Schindler een belangrijk segment met uitdagingen op zowel technisch, organisatorisch als logistiek gebied. Binnen dit segment komt het aspect mobiliteit in al haar facetten tot uiting. Aan Schindler de taak om haar producten en diensten op een dusdanige manier te integreren dat ze de interne mobiliteit kan garanderen. Binnen de gezondheidszorg is Schindler dan ook vaak een mobiliteitspartner in plaats van ‘slechts’ een leverancier van liften en roltrappen.”


Contact

Schindler Liften B.V.

Verheeskade 4
2521 BN Den Haag

Tel. 070-384 37 00
Stuur een contactverzoek

Storingsnummer: 0900 7 900 900
(gebruikelijke belkosten)