Schindler omarmt nieuwe communicatie methode bij renovaties

01.07.2011

Dit jaar start Schindler Liften en Roltrappen met ‘het nieuwe communiceren’ tijdens renovatietrajecten. Na een uitgebreide testperiode, wordt de nieuwe communicatiemethode nu gehanteerd in een groot renovatieproject van de liften van PostNL. Dit nieuwe communiceren omvat een intensiever communicatietraject rondom moderniseringen van lift of roltrapinstallaties.

Het doel van het traject is de gebruikers van het pand voor te bereiden en uitgebreid te informeren over de veranderingen, de voordelen die deze met zich meebrengen en het gebruik van de nieuwe apparatuur. Zo wordt acceptatie van de veranderingen door de gebruikers bevorderd en het juiste gebruikt van de installaties gestimuleerd. Dit met optimale doorstroming als resultaat.

Het moderniseren van liften is, door ouderdom of door nieuwe ontwikkelingen, onvermijdelijk. Maar verandering, hoe klein ook, stuit vaak op weerstand. Dit komt vaak doordat de betrokkenen niet goed geïnformeerd zijn. Zij weten dan niet dat een upgrade van een lift hen op lange termijn veel voordelen biedt. Het verhoogt voor hen de veiligheid en het zorgt voor een grotere efficiëntie in gebruik en daarmee een snellere doorstroming. Ook zorgt het voor meer comfort voor de gebruikers en voor een lager energieverbruik.

Om de gebruikers over al deze voordelen te kunnen informeren heeft Schindler verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld. Speciale bannieren maken zichtbaar waar er gewerkt wordt. De instructievideo en de instructiezuil maken visueel wat er precies gaat veranderen en waarom. De zuil maakt het ook mogelijk om zelf uit te proberen hoe de nieuwe installatie werkt.

Tenslotte zijn er brochures en informatietableaus (in de lift maar ook buiten de lift) waar uitgebreide informatie te vinden is over de renovatie en over waar men terecht kan met vragen of opmerkingen. Alle uitingen worden aangepast en gebrand naar de wensen van de opdrachtgever. Schindler adviseert over de inzet en het gebruik van de middelen.

Marco van der Broeck, General Marketing Manager Benelux Schindler, licht toe: “Ervaring heeft geleerd dat het niet alleen van groot belang is om een technisch goed en betrouwbaar product te leveren. Het is ook belangrijk om de gebruiker bij dit traject te betrekken.

Een nieuw product en een nieuwe manier van verplaatsen vragen toch vooral van de gebruiker veel aanpassingsvermogen en geduld!” Schindler ziet het dan ook als haar taak om de gebruikers goed te informeren over de veranderingen zodat zij weten wat er gaat gebeuren, betrokken zijn bij het proces en weten dat er een duidelijk aanspreekpunt is voor vragen en klachten.

Ton Verkroost, Key Account Manager Schindler: “Het is leuk dat PostNL zo enthousiast is over onze aanpak. Ze zijn positief verrast door deze benadering. Schindler is toch in de basis een technisch bedrijf waarvan men niet in eerste instantie verwacht dat we zo veel aandacht hebben voor de communicatie rondom projecten. We adviseren PostNL pro-actief en bieden ze de mogelijkheid effectief gebruik te maken van onze kennis en communicatiemiddelen. Post.nl krijgt in dit proces alle vrijheid. Alle uitingen worden gebrand op een manier die past binnen en herkenbaar is als hun eigen stijl.

Contact

Schindler Liften B.V.

Verheeskade 4
2521 BN Den Haag

Tel. 070-384 37 00
Stuur een contactverzoek

Storingsnummer: 0900 7 900 900
(gebruikelijke belkosten)